Vår verksamhet

Arkitekttävlingen om Vattenfalls planerade nya kraftvärmeverk i Uppsala är avgjord. Juryn har enhälligt utsett ett vinnande bidrag.

Carpe Futurum

Vårt engagemang

Långsiktigt engagemang och ansvarstagande är två viktiga delar av vårt arbete med sponsring.

Läs om Vattenfalls sponsringsprogram

Finansiell information

Vattenfalls första halvår 2014: Rörelseresultat på 10 miljarder kronor.

Till rapporten

Vattenfall i korthet

Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största värmeproducenten. Våra huvudprodukter är el, värme och gas.

Vattenfall, fakta och siffror

Vi är en av Europas största producenter av energi och den största producenten av värme. Våra huvudprodukter är elektricitet, värme och gas.

Våra strategiska fokusområden är:

 • Hållbar el- och värmeproduktion
 • Erbjuda smarta energilösningar för att främja hållbar energikonsumtion
 • Pursuing excellence in everything we do

 

Vision och strategi

Elproduktion 2013, %
X-axel %
Vattenkraft 20 20
Fossil kraft 48 48
Kärnkraft 29 29
Vindkraft, Biomassa och avfall 3 3

Vattenfalls totala elproduktion 2013 uppgick till 181,7 TWh.

Vattenfall, fakta och siffror 

För att kunna se den interaktiva bilden ber vi dig vänligen att uppdatera din webbläsare till en nyare version.

Läs om vår historia och utveckling

Historien om Vattenfall

Vattenfalls kraftverk

Mer om vår produktion

Vår hållbarhetsstrategi

Vi arbetar kontinuerligt med den viktiga uppgiften att göra vår verksamhet mer hållbar, både miljömässigt och socialt.

Vår hållbarhetsstrategi

 

Hållbar energiproduktion

Energiproduktion baserad på fossila bränslen leder till höga koldioxidutsläpp. Vattenfall har därför ett stort ansvar när det gäller att arbeta för minskade utsläppsnivåer.

Hållbar energiproduktion

Samhälle och våra intressenter

Goda relationer med alla våra intressenter är avgörande för att vi ska kunna leverera den energi som samhället behöver på ett sätt som är godtagbart för alla. 

Samhälle och intressenter

Hållbar energianvändning

Vi vill hjälpa våra kunder att använda energi på ett smartare sätt. Därför erbjuder vi också smarta och hållbara energilösningar.

Hållbar energianvändning

Nyheter

 • 2014-09-30 | Nyhet Uppsala Brandförsvars övningsinsatser i Forsmark

  Enligt Radio Uppland och Morgonekot finns det enskilda brandmän från den kommunala räddningstjänsten som inte fått möjlighet att träna insatser i Forsmark sedan 2011. Anledningen till detta är ett beslut om utbildningsprioritering taget av Uppsala Brandförsvar. Prioriteringen har diskuterats vid samrådsmöten mellan Uppsala Brandförsvar och FKA.

 • 2014-09-26 | Nyhet Reaktortanken på Ringhals 4 i gott skick

  Reaktortanken på Ringhals 4 har inspekterats med avseende på tillverkningsdefekter av den art som tidigare hittats på kärnkraftverk i Belgien. Undersökningen visar att fyrans tank är helt utan defekter.

 • 2014-09-25 | Nyhet Finska reaktorn: Nio år försenad, 36 miljarder dyrare

  Finlands femte kärnkraftsreaktor, Olkiluoto 3, beräknas nu tas i kommersiell drift i slutet av 2018, nio år försenad och 13 år efter byggstart. Vattenfall följer det finska exemplet och andra nybyggnadsprojekt runt om i världen noggrant för att dra lärdomar inför ett eventuellt beslut att bygga ersättningsreaktorer i Sverige.

Bildbank

Finn bilder på kraftverk, energikällor och mycket mer.

Sök i bildbanken

Pressmeddelanden

Årets stipendiater utsedda

2014 års Marie Nisser-stipendiater tilldelades den 23 maj. Dansband och genusperspektiv föll i juryns smak. 

Läs om de vinnande bidragen

Varför Vattenfall

Hos oss på Vattenfall får du möjlighet att ta stegen som driver dig och utvecklingen framåt.

Företagskultur och att jobba på Vattenfall

Kärnvärden

Våra tre kärnvärden är en naturlig del i vårt dagliga arbete och vägleder oss i allt vi gör.

Läs mer om kärnvärden

Internationellt traineeprogram

Vi söker efter kompetenta och drivna människor som vill hjälpa oss att förbättra världens energiförsörjning. Känner du dig manad?

Sök till Vattenfalls traineeprogram

El- och värmeproduktion

El och värme produceras från flera olika energislag, till exempel biomassa, kol, vatten, naturgas, kärnkraft, havsenergi, olja, sol och vind.

Om el- och värmeproduktion

Energidistribution

Energi distribueras till hushåll och företag i form av el, gas och värme.

Läs mer om hur det går till

Energianvändningar

Såväl hushåll som företag kan minska sina energikostnader betydligt genom att använda energi på ett smartare och mer effektivt sätt, och oftast krävs inga stora investeringar.

Om användandet av energi

Energimarknader

Energihandel sker såväl på börser som utanför börserna. I Europa finns över tjugo olika energibörser.

Läs om el, gas, bränsle och utsläppsrätter