Vattenfall i korthet

Vi är en av Europas största elproducenter och våra huvudprodukter är el, värme och gas.

Vattenfall, fakta och siffror

Besök oss i sommar

Nyfiken på Vattenfalls kraftverk? Välkommen till våra sommaröppna anläggningar.
Sommaröppet på kraftverken

Vårt engagemang

Vi tycker det är viktigt att ungdomar intresserar sig för naturvetenskap och teknik. I projektet Gnistan tänds många tankar och idéer.

Gnistan

Fokus på en hållbar värld

Vi finansierar forskning om örnens vanor för att kunna bygga vindkraftparker där örnarna inte störs.

Läs mer om detta och om 22 andra miljöprojekt

Pressmeddelanden

 • 2015-06-30 | 11:09 | Pressmeddelande Vattenfall väljer MHI Vestas Offshore Wind som leverantör till Horns Rev 3

  Vattenfalls vindkraftprojekt Horns Rev 3 går vidare. Att MHI Vestas Offshore Wind nu utsetts till föredragen leverantör av turbin V164-8 MW är en milstolpe i detta 400 MW projekt.

 • 2015-06-30 | 08:35 | Pressmeddelande Trådlöst laddade elbilar under Almedalsveckan

  Är ni intresserade av Europas första trådlöst laddade elbilar? Kom till Visby den 30 juni under Almedalsveckan! Just nu pågår ett svenskt samarbete mellan städer, industri och forskare för att demonstrera och utvärdera den nya trådlösa tekniken. Ett viktigt steg mot målet att skapa ett bekvämare och miljövänligare transportalternativ.

 • 2015-06-26 | 08:36 | Pressmeddelande Vattenfall inviger vindkraftpark i Skottland

  Clashindarroch vindkraftpark i Huntly i nordöstra Skottland invigs idag efter två års byggtid. Samtidigt delas de första medlen ut från Vattenalls fond, som är knuten till vindkraftparken. Vindkraftparken kommer att producera förnybar el till 27 000 hushåll.

 • 2015-06-24 | 10:43 | Pressmeddelande Vattenfall säljer danskt kraftvärmeverk

  Vattenfall säljer kraftvärmeverket Nordjyllandsvaerket och slutför därmed försäljningen av Vattenfalls fossila tillgångar i Danmark. Avyttringarna är ett led i Vattenfalls strategi att ställa om mot en mer hållbar energiproduktion. Danmark är även fortsättningsvis en huvudmarknad för Vattenfalls förnybara elproduktion.