Vårt engagemang

Vi tycker det är viktigt att ungdomar intresserar sig för naturvetenskap och teknik. I projektet Gnistan tänds många tankar och idéer.

Gnistan

Vår verksamhet

Vattenfall har verksamhet inom alla delar av energivärdekedjan: från inköp till försäljning.

Läs mer om vår verksamhet

Vattenfall i korthet

Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största värmeproducenten. Våra huvudprodukter är el, värme och gas.

Vattenfall, fakta och siffror

Vi är en av Europas största producenter av energi och den största producenten av värme. Våra huvudprodukter är elektricitet, värme och gas.

Våra strategiska fokusområden är:

 • Hållbar el- och värmeproduktion
 • Erbjuda smarta energilösningar för att främja hållbar energikonsumtion
 • Pursuing excellence in everything we do

 

Vision och strategi

Elproduktion 2013, %
X-axel %
Vattenkraft 20
Fossil kraft 48
Kärnkraft 29
Vindkraft, Biomassa och avfall 3

Vattenfalls totala elproduktion 2013 uppgick till 181,7 TWh.

Vattenfall, fakta och siffror

För att kunna se den interaktiva bilden ber vi dig vänligen att uppdatera din webbläsare till en nyare version.

Forskning och utveckling

Vattenfalls forskning och utveckling bidrar till utvecklingen av morgondagens energisystem.

Vattenfalls forskning och utveckling

Vattenfalls kraftverk

Mer om vår produktion

Vårt hållbarhetsarbete

Vi arbetar kontinuerligt med den viktiga uppgiften att göra vår verksamhet mer hållbar, både miljömässigt och socialt.

Läs mer om hållbarhet

 

Framtidens energi

Vi ska vara ett av de ledande företagen när det gäller utveckling av miljömässigt hållbar energiproduktion.

Läs mer om hur vi arbetar för framtiden

Samhälle och våra intressenter

Goda relationer med alla våra intressenter är avgörande för att vi ska kunna leverera den energi som samhället behöver på ett sätt som är godtagbart för alla. 

Läs mer om samhälle och relationer

Energianvändning

Vi vill hjälpa våra kunder att använda energi på ett smartare sätt. Tillsammans kan vi bidra till att minska de negativa effekterna av energiförbrukning.

Effektiv energianvändning

Nyheter

 • 2014-04-23 | Nyhet Gör kursen i Rent system

  Från och med den 19 maj skärps kraven på Forsmark när det gäller kompetens i Rent system. Personal som inte har genomgått den interaktiva kursen för Rent System i tid, kommer inte in på kontrollerat område på Forsmark.

 • 2014-04-23 | Nyhet Tidningen Entré för dig som ska arbeta på Forsmark

  Revisionsperioderna på Forsmark inleds idag i och med att Forsmark 1 ställs av. I tidningen Entré hittar du som ska arbeta här under revisionen information du behöver inför ditt uppdrag.

 • 2014-04-23 | Nyhet Ringhals strategier för åldringshantering granskades

  I mars hade Ringhals besök av en expertgrupp från Internationella Atomenergiorganet IAEA, som granskade hur Ringhals förbereder sig för en säker och stabil drift efter den ursprungliga tänkta livslängden för anläggningarna. Granskningen gav värdefullt resultat.

Bildbank

Finn bilder på kraftverk, energikällor och mycket mer.

Sök i bildbanken

Pressmeddelanden

Lockar kulturarvsfrågor?

Ansök om Marie Nisser-stipendiet 2014 från Vattenfall, på 60 000 kronor.

Sista ansökningsdag är 23 april

Varför Vattenfall

Hos oss på Vattenfall får du möjlighet att ta stegen som driver dig och utvecklingen framåt.

Företagskultur och att jobba på Vattenfall

Kärnvärden

Våra tre kärnvärden är en naturlig del i vårt dagliga arbete och vägleder oss i allt vi gör.

Läs mer om kärnvärden

Internationellt traineeprogram

Vi söker efter kompetenta och drivna människor som vill hjälpa oss att förbättra världens energiförsörjning. Känner du dig manad?

Sök till Vattenfalls traineeprogram.

El- och värmeproduktion

El och värme produceras från flera olika energislag, till exempel biomassa, kol, vatten, naturgas, kärnkraft, havsenergi, olja, sol och vind.

Om el- och värmeproduktion

Energidistribution

Energi distribueras till hushåll och företag i form av el, gas och värme.

Läs mer om hur det går till

Energianvändningar

Såväl hushåll som företag kan minska sina energikostnader betydligt genom att använda energi på ett smartare och mer effektivt sätt, och oftast krävs inga stora investeringar.

Läs mer användandet av energi

Energimarknader

Energihandel sker såväl på börser som utanför börserna. I Europa finns över tjugo olika energibörser.

Läs om el, gas, bränsle och utsläppsrätter