Finansiell information

Rapport och presentationsbilder till presskonferensen.

Resultat 2015

Vattenfall i korthet

Vattenfall är en av Europas största elproducenter och el, värme och gas är våra huvudprodukter. 

Vi ägs till 100 procent av svenska staten.

Vattenfall – fakta och siffror

Yttre Stengrund riven

Vindkraftparken Yttre Stengrund är ett minne blott. För första gången i världen har en havsbaserad vindkraftpark monterats ned.
Rivning slutförd

Hur funkar det?

Tekniken bakom vattenkraft är relativt enkel, men att tämja kraften i flödande vatten är en utmaning. Avancerad teknisk kompetens och enorma konstruktioner krävs.

Så fungerar vattenkraft

Pressmeddelanden