Vattenfall i korthet

Vi är en av Europas största elproducenter och våra huvudprodukter är el, värme och gas.

Vattenfall, fakta och siffror

Vårt engagemang

Vi tycker det är viktigt att ungdomar intresserar sig för naturvetenskap och teknik. I projektet Gnistan tänds många tankar och idéer.

Gnistan

Våra intressenter

Goda relationer med alla våra intressenter är avgörande för att vi ska kunna leverera den energi som samhället behöver på ett sätt som är godtagbart för alla. 

Samhället och intressenter

Fokus på en hållbar värld

Vi finansierar forskning om örnens vanor för att kunna bygga vindkraftparker där örnarna inte störs.

Läs mer om detta och om 22 andra miljöprojekt

Pressmeddelanden

 • 2015-05-20 | 14:15 | Pressmeddelande Vattenfall först i Norden med ny effektivare vindkraftteknik

  Det är inte helt ovanligt att vindkraftverk i en vindkraftpark pekar åt olika håll. Vattenfalls fälttest med ny vindmätningsteknik visar på en produktionsökning på 2 procent. Vattenfall är nu först i Norden med att satsa på tekniken i större kommersiell skala.

 • 2015-05-12 | 16:25 | Pressmeddelande Vattenfall återbetalar hybridobligationer

  Vattenfall kommer den 29 juni 2015 att återbetala samtliga utestående hybridobligationer, ursprungligen emitterade 2005

 • 2015-05-08 | 13:29 | Pressmeddelande NCC förlänger Bra Miljövals-avtal med Vattenfall

  Bygg- och fastighetsutvecklingsföretaget NCC AB har förlängt och utökat affären med Vattenfall i ytterligare 3 år, vilket innebär att företagen nu uppnår ett 15-årigt samarbete.

 • 2015-05-08 | 08:30 | Pressmeddelande Miljardinvesterar i havsbaserad vindkraft i UK

  Bara några dagar efter att Vattenfall invigt den havsbaserade vindkraftparken DanTysk utanför Danmark, påbörjas byggandet av ännu en vindkraftpark. Den havsbaserade vindkraftparken Kentish Flats, 8 kilometer utanför Englands ostkust, byggs ut med ytterligare 15 vindkraftverk (Kentish Flats Extension) till sammanlagt 45 verk. Totalt kommer Kentish Flats att producera hushållsel till motsvarande 75 000 hem när de 15 nya kraftverken tas i drift i början av 2016.