Nyheter

 • Vattenfalls års- och hållbarhetsredovisning för 2014 publiceras på onsdagen och finns tillgänglig på corporate.vattenfall.se

 • Vattenfall laddar framtidens busstrafik med el

  2015-03-16 | Pressmeddelande

  Framtiden blir nutid. Idag startar framtidens busstrafik på linje 73 i Stockholm och bussarna är en helt ny typ av laddhybrider. De snabbladdas vid ändhållplatserna och med ett fullt batteri kan de köra upp till sju kilometer - tyst och avgasfritt - helt på el.

 • Vattenfall emitterar hybridobligationer

  2015-03-13 | Pressmeddelande

  Vattenfall emitterade på torsdagen hybridobligationer på 6 miljarder kronor och 1 miljard euro (sammanlagt cirka 15 miljarder kronor) för att refinansiera en befintlig hybridobligation på 1 miljard euro, som emitterades år 2005. Den överskjutande delen kommer att användas i den löpande verksamheten. Emissionen av hybridobligationer i svenska kronor är den första någonsin för ett företag.

 • Vattenfall och Boliden tecknar elavtal

  2015-03-06 | Pressmeddelande

  Vattenfall har sedan 2007 avtal med gruv- och metallföretaget Boliden om elleverans till Aitikgruvan, i Gällivare, och till Bolidens finska smältverk. Nu utökas affären till att även innefatta ytterligare sex anläggningar i Sverige från och med 2016.

 • Forsmarks Kraftgrupp AB lämnar in ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, om att permanent få driva reaktor 2 i Forsmark på högre effektnivå efter två års provdrift. Forsmark har investerat 1 miljard kronor i modernisering och ytterligare säkerhetshöjande åtgärder vilket också ger en effekthöjning på 12 procent.

 • Vattenfall ny partner till 2030-sekretariatet

  2015-03-06 | Pressmeddelande

  Vattenfall är ny partner i 2030-sekretariatet, som arbetar för att Sverige ska nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030. Vattenfall är en av Europas största elproducenter med ett starkt fokus på elektrifiering av transporter.

 • Visa fler
Senast uppdaterad: 2013-11-09 16:20