Nyheter

 • Vattenfall outsourcar delar av IT-verksamheten

  2015-03-31 | Pressmeddelande

  Vattenfall har undertecknat ett femårsavtal om att outsourca de delar av IT-verksamheten som gäller nätverk och hantering av PC-arbetsplatser till Computer Sciences Corporation, CSC. Avtalet ska förbättra effektiviteten och underlätta utvecklingen av IT-tjänster.

 • Mars 2015 ser ut att bli det lägsta månadspriset på elbörsen på ett år. Prisnivån på det rörliga elpriset ligger så här långt runt 24 öre per kWh. Det gynnsamma väderläget och sjunkande priser på bränslemarknaderna innebär att även priserna på fastprisavtalen är de lägsta sedan förra våren.

 • Ny laddtjänst för elbilar

  2015-03-27 | Pressmeddelande

  Vattenfall vill påskynda tillväxten av infrastruktur för laddning av elbilar. I dagarna lanseras en laddbox för företag, kommuner, köpcentrum och bostadsrättsföreningar. Laddbox Online laddar elbilen upp till 10 gånger snabbare än via eluttaget.

 • Vattenfalls års- och hållbarhetsredovisning för 2014 publiceras på onsdagen och finns tillgänglig på corporate.vattenfall.se

 • Vattenfall laddar framtidens busstrafik med el

  2015-03-16 | Pressmeddelande

  Framtiden blir nutid. Idag startar framtidens busstrafik på linje 73 i Stockholm och bussarna är en helt ny typ av laddhybrider. De snabbladdas vid ändhållplatserna och med ett fullt batteri kan de köra upp till sju kilometer - tyst och avgasfritt - helt på el.

 • Vattenfall emitterar hybridobligationer

  2015-03-13 | Pressmeddelande

  Vattenfall emitterade på torsdagen hybridobligationer på 6 miljarder kronor och 1 miljard euro (sammanlagt cirka 15 miljarder kronor) för att refinansiera en befintlig hybridobligation på 1 miljard euro, som emitterades år 2005. Den överskjutande delen kommer att användas i den löpande verksamheten. Emissionen av hybridobligationer i svenska kronor är den första någonsin för ett företag.

 • Visa fler
Senast uppdaterad: 2013-11-09 16:20