• Det europeiska energisystemet innefattar stora och små producenter, konsumenter och nät som förbinder konsumenterna med marknaderna för elhandel. Systemet genomgår just nu en stor omvandling.

  • Det europeiska energisystemet innefattar stora och små producenter, konsumenter och nät som förbinder konsumenterna med marknaderna för elhandel. Systemet genomgår just nu en stor omvandling. 

  • Det europeiska energisystemet innefattar stora och små producenter, konsumenter och nät som förbinder konsumenterna med marknaderna för elhandel. Systemet genomgår just nu en stor omvandling.

Produktion

Var kommer el och värme ifrån? Och vilka energikällor finns det?

Distribution

Hur distribueras energi via el, gas och fjärrvärme?

Marknader

Var och hur handlar man energi? Vad påverkar priset?

Användning

Hur används energi och kan det ske på ett smartare sätt?

Varje energikälla har fördelar och nackdelar vad gäller konkurrenskraft, leveranssäkerhet och effekter på miljö och klimat. Är de förnybara energikällorna sol, vind och vatten framtiden för oss? Hur miljövänliga är de fossila bränslena olja, naturgas och kol? 

Vattenkraft

Vattenkraften tillvaratar energi från vatten i rörelse. Den är det överlägset största förnybara energislaget inom EU.

Lär dig mer om vattenkraft

Solenergi

Solenergi är ett förnybart energislag som ger mycket låga utsläpp, och användningen av solenergi ökar snabbt.

Lär dig mer om solenergi

Havsenergi

Havsenergi är en förnybar energikälla. Här kan elektricitet produceras med hjälp av tidvattenströmmar, vågor eller skillnader i salthalt.

Lär dig mer om havsenergi

Vindkraft

Vindkraft har inga bränslekostnader och medför inga koldioxidutsläpp, och är det snabbast växande energislaget inom EU.

Lär dig mer om vindkraft

Naturgas

Naturgas är en mångsidig energikälla. Den används i olika industriella processer och kan omvandlas till värme och el. I hushåll används naturgas för uppvärmning och matlagning.

Lär dig mer om naturgas

Kol

Kol är en effektiv och relativt billig energikälla som kan användas för stabil och storskalig elproduktion. I dag står kol för mer än en fjärdedel av den totala efterfrågan på energi i världen.

Lär dig mer om kol

Biomassa

Biomassa är en förnybar energikälla, som kan bestå av allt från energigrödor till restprodukter och avfall från jordbruk och skogsbruk. Det är en av de snabbast växande energikällorna i Europa.

Lär dig mer om biomassa

Kärnkraft

2010 fanns det 143 kärnkraftsreaktorer i drift i EU, och ytterligare fyra höll på att byggas. Totalt motsvarar dessa kraftverk över 28 procent av elproduktionen inom EU. 

Lär dig mer om kärnkraft

Olja

Olja används i många fall endast som reservbränsle när produktionen från andra kraftverk inte räcker till, till exempel under kalla vinterdagar.

Lär dig mer om olja