Fakta om fjärrvärme

Fjärrvärmen driver på uppvärmningsomställningen i storstäderna.

Fjärrvärme är en säker och pålitlig uppvärmningsform som erbjuder resurseffektiva lösningar med låga koldioxidutsläpp. Fjärrvärmeproduktion kombineras ofta med elproduktion, vilket minskar miljöbelastningen.

Fjärrvärme produceras vid en eller flera centrala produktionsanläggningar och distribueras sedan till olika byggnader via underjordiska rörledningar. Överskottsvärme från elproduktion, andra industrianläggningar och avfallsförbränning används för fjärrvärme.

Högeffektiv fjärrvärme är det smarta alternativet för framtiden: I storstadsområden kan valet av klimatneutral fjärrvärme framför fastighetsbunden uppvärmning innebära ett optimalt bidrag vad gäller att nå målen om koldioxidminskning och hållbarhet.

Den vanligaste uppvärmningsmetoden i Norden

Fjärrvärmens position på uppvärmningsmarknaden varierar mellan olika länder, beroende på traditionella skillnader och infrastrukturens utformning. I vissa delar av norra och västra Europa värms omkring 50 procent av alla hushåll upp med fjärrvärme. Den är den vanligaste uppvärmningsmetoden i alla nordiska länder utom Norge och är dessutom vanlig även i Tyskland och Nederländerna.

Fjärrvärmedistribution

Många olika energislag – inklusive biomassa, avfall och naturgas – kan användas som bränsle i en fjärrvärmeanläggning. Till exempel används biomassa i ovanstående bild.

Senast uppdaterad: 2017-05-19 15:49