Om oss

Finansiell information

Vattenfalls bokslutskommuniké för 2015: Låga elpriser pressar lönsamhet – fortsatt omställning till förnybart.

Läs rapporten (PDF 740 kB)

Ett ledande energiföretag

Vi är en av Europas största elproducenter, och el, värme och gas är våra huvudprodukter.

Vattenfall i korthet

Satsning på skidor

Med stöd från Vattenfall skapar svensk skidsport resurser för nästa generation skidåkare.

Skidsporten rustar för framtiden

Vår verksamhet

Vår elproduktion

När det gäller el och värme är Vattenfall verksamt inom alla länkar i värdekedjan:

  • Produktion
  • Distribution
  • Försäljning

När det gäller gas består Vattenfalls verksamhet av försäljning.

Om vår elproduktion

Forskning och utveckling

Vattenfalls arbete med forskning och utveckling (FoU) bidrar till att utveckla morgondagens energisystem.

Målet med FoU-arbetet är att stödja ambitionen att styra energimixen mot en allt större andel energiproduktion med låga koldioxidutsläpp.

Om forskning och utveckling

Marknader

Vattenfalls fokus ligger på tre huvudmarknader:

  • Norden
  • Tyskland
  • Nederländerna

På dessa marknader är vi en av de tre största aktörerna.

Våra marknader

Energihandel

Vi är ett av Europas ledande energihandelsföretag. 

Vi ger tillgång till alla relevanta råvarugrossistmarknader på ett tillförlitligt, ansvarstagande och flexibelt sätt.

Vårt uppdrag är att optimera och säkra företagets kraftverk och kundportföljer.

Vår grossist- och inköpsverksamhet

Bolagsstyrning och viktiga siffror

Fakta och siffror helåret 2014

Nettoomsättning 165,9 miljarder SEK
Rörelseresultat -2,2 miljarder SEK
Underliggande rörelseresultat 24,1 miljarder SEK
Elproduktion 172,9 TWh
Antal anställda 30 181 FTE

Vattenfall i siffror

Bolagsstyrning

Års- och hållbarhetsredovisning

Årsstämma

Årsstämman 2016 hålls den 27 april. Kallelse och ytterligare information publiceras 4-6 veckor före årsstämman.

Aktieägare och stämma

Vårt engagemang

Vår skidsponsring

Vi är stolta huvudsponsorer till Svenska Skidförbundet samt sponsorer till Vasaloppet och Cykelvasan.

Skidsponsring

Sponsring av triathlon

Sedan 2013 är Vattenfall titelsponsor till World Triathlon Stockholm – en populär motionstävling och VM-deltävling.

Vår sponsring av triathlon

Vårt engagemang

Det är viktigt att ungdomar intresserar sig för naturvetenskap och teknik. I projektet Gnistan tänds många tankar och idéer.

Projektet Gnistan