Om oss

Ett ledande energiföretag

Vi är en av Europas största elproducenter och den största värmeproducenten. Våra huvudprodukter är el, värme och gas.

Vattenfall i korthet

Tydligt och modernt ledarskap

Vattenfall ägs av den svenska staten. Företagets ledning ska stå för ett tydligt och modernt ledarskap inom all verksamhet.

Koncernledning

Finansiell information

Vattenfalls första kvartal 2015: Resultat efter skatt på 5 miljarder kronor.
Läs rapporten (PDF 742 kB)

Vår verksamhet

Vår elproduktion

När det gäller el och värme är Vattenfall verksamt inom alla länkar i värdekedjan:

  • Produktion
  • Distribution
  • Försäljning

När det gäller gas består Vattenfalls verksamhet av försäljning.

Läs mer om vår elproduktion

Forskning och utveckling

Vattenfalls arbete med forskning och utveckling (FoU) bidrar till att utveckla morgondagens energisystem. Målet med FoU-arbetet är att stödja ambitionen att styra energimixen mot en allt större andel energiproduktion med låga koldioxidutsläpp.

Läs mer om forskning och utveckling

Marknader

Vattenfalls fokus ligger på tre huvudmarknader:

  • Norden
  • Tyskland
  • Nederländerna

På dessa marknader är vi en av de tre största aktörerna.

Läs mer om våra marknader

Energihandel

Vi är ett av Europas ledande energihandelsföretag. Vi ger tillgång till alla relevanta råvarugrossistmarknader på ett tillförlitligt, ansvarstagande och flexibelt sätt.

Läs mer om vår grossist- och inköpsverksamhet

Forsmark

Forsmark är Sveriges yngsta kärnkraftsanläggning. Läs mer om hur vi utvecklar elproduktionen inför framtiden. 

Forsmark kärnkraftverk

Ringhals

Ringhals är Nordens största kraftverk. Läs mer om hur vi utvecklar våra reaktorer för fortsatt säker och stabil elproduktion.

Ringhals kärnkraftverk

Vattenkraft

Vattenkraft är ett förnybart energislag som är ekonomiskt attraktivt, med god leveranssäkerhet och låga koldioxidutsläpp

Läs mer om vattenkraft

Vindkraft

Vindkraft är det snabbast växande energislaget i Europa och är viktig för att uppnå EU:s klimatmål.

Läs mer om vindkraft

Viktiga fakta och siffror

Fakta och siffror helåret 2014

Nettoomsättning 165,9 miljarder SEK
Rörelseresultat -2,2 miljarder SEK
Underliggande rörelseresultat 24,1 miljarder SEK
Elproduktion 172,9 TWh
Antal anställda 30 181 FTE

Vattenfall i siffror

Vårt engagemang

Lokal sponsring

Vattenfall sponsrar ett antal lokala evenemang som Fallens dagar i Trollhättan, Älvkarleby och Porjus, samt Jokkmokks Marknad.

Läs mer om lokal sponsring

Vår skidsponsring

Vi är stolta huvudsponsorer till Svenska Skidförbundet samt sponsorer till Vasaloppet och skid-VM i Falun 2015.

Läs om vår skidsponsring

Bolagsstyrning

Senaste års- och hållbarhetsredovisningen

Följ oss på Twitter

Få det senaste i nyhetsväg från Vattenfall direkt i ditt Twitter-flöde.
@Vattenfall_Se