Närboende

Här har vi samlat information som vänder sig till dig som är granne och närboende till Ringhals.

Första samråd om utökat markförvar

Ett dussintal närboende var på plats när Ringhals den 13 september höll sitt första samråd om ett utökat markförvar. På mötet ställdes bland annat frågor om markförvarets avrinning och strålningsnivåer.

Läs ett referat från samrådsmötet 13 september 2016

Ladda ner samrådsunderlag (PDF 232 kB)

Ladda ner en beskrivning om hur markförvaret fungerar (PDF 57 kB)

Läs mer om hur det gick till när Ringhals fyllde på markförvaret i våras

Tester och arbetsinsatser som låter

Sådant som kan låta är när vi provkör våra reservkraftdieslar och testar högtalare eller ventiler. De arbeten som kan och får göras på dagtid lägger vi i möjligaste mån på normal arbetstid. Vissa lagstadgade tester genomförs oavbrutet under 24 timmar, medan andra tester måste ske utanför normal kontorstid för att inte påverka vår säkerhet. Vi beklagar den eventuella störning det här kan ge.  

Bullrande arbeten under R4:s revision

Den 2 augusti kommer Ringhals 4 att gå ned för årlig avställning (revision). Under perioden kommer säkerhetshöjande arbeten att utföras som kan bullra. Till största delen kommer arbetena att utföras under dagtid, men vissa arbeten behöver pågå även nattetid. Planerad uppstart är 17 september. 

Underhållsarbeten på kraftledningar

Under perioderna 20 -21 juni samt 7 – 9 augusti kommer underhålls-arbete att ske utmed Svenska Kraftnäts 400 kV-ledningar på sträckan Ringhals-Horred och Ringhals-Strömma. Se bild nedan för vilka områden det gäller:

 

Topplinorna kommer att skarvas mellan stolparna med detonationskarvning – tvådetonationer per tillfälle. Metoden innebär höga knallar som kan verka störande förmänniskor och djur. Beakta detta speciellt om ni har häst och/eller hund. 

Pålarbete Ringhals kaj

Arbetet i hamnen är återupptaget med en ny entreprenör.

Arbetet med att fräscha upp 45, av cirka 200, pålar under Ringhals kaj har pågått i omgångar sedan september 2014 när vädret och vattennivån tillåter. Det är gamla slitna isskydd, betongcylindrar, runt pålarna som vattenbilas bort med eldrivna verktyg. Ett tidsödande arbete som delvis utförs av dykare under vattnet. Enligt mätningar utförda med kvalificerad utrustning överstiger bullret inte gränsvärdet satt av Länsstyrelsen. Parallellt gjuts nya isskydd på de bearbetade pålarna. Arbetet beräknas vara klart 2019.

Framtiden för Ringhals 1 och 2

Ringhals 1 och 2 kommer att tas ur drift 2020 respektive 2019 i samband med de årliga översynsperioderna, revisionerna. Ringhals AB inleder därför samråd med myndigheter, närboende och andra som kan vara berörda.

Läs mer om vad som händer och om samrådet

Djupdykning på närboendeträffen

Vid den årliga sommarträffen 2015 berättade Ringhals VD Eva Halldén om den trevliga effekthöjningen på Ringhals 4 och den trista ekonomiska situationen i elbranschen. Hon visade bland annat foto på den nya generatorn på Ringhals 1 och betongarbete på Ringhals 2.

Ladda ner presentationsmaterialet från mötet (PDF 3,5 MB)

Efter en bensträckare fick vi följa med undervattenfotograf Anders Salesjö, via film och foto, ner till båtafjordens intressanta växt- och djurliv.

Svar på frågor från närboendeträffen

  • Hur många år har sommarträffen funnits?

Vi har dokumenterat sommarträffar sedan 1999, men Ringhals har träffat närboende på olika sätt ända sedan byggstarten.

  • Vad har Vattenfall för planer för området runt Ringhals?

Mats Ladeborn, chef för Vattenfalls kärnkraftsutveckling, svarar:
Ringhals är en strategiskt viktig plats i det svenska energisystemet – det är i södra delen av landet som elen efterfrågas och här finns närhet till kraftledningar och kylvatten. Vattenfall bedömer att det kommer att bedrivas elproduktion vid Ringhals under lång tid framöver. Det finns i dagsläget inga planer för någon verksamhet utanför det befintliga industriområdet. Det är möjligt att det tillfälligt kan komma att behövas mer mark i samband med att reaktorerna ska avvecklas, men det är för tidigt att avgöra. Det skulle i så fall handla om Vattenfalls egen mark, det vill säga väster om kraftverket. Vattenfall äger ingen mark i Gloppe/Lingome. På längre sikt kan det bli aktuellt att bygga någon form av ny elproduktion, men alla sådana planer ligger på is.

Utredning om ersättningsreaktorer i vänteläge, 2014-11-28

Bullermätning

2016 års bullerkartläggning visar att ljudnivåerna är relativt oförändrade jämfört med föregående år, och att de ligger inom tillåtna gränsvärden. Beräkningarna är gjorda utifrån mättdata som samlades in under mars 2017. Under 2016 har en transformator vid Ringhals 1 bytts ut vilket ger något lägre bullernivåer jämfört med tidigare. 

Aktuellt just nu på Ringhals

Aktuellt driftläge

Årets revisioner

Nyheter om Ringhals

Ringhals miljöarbete

Ställ frågor om Ringhals

Välkommen att ställa frågor om Ringhals. Kommunikationsavdelningen är bemannad normal kontorstid och vi svarar så snart vi kan.

Ställ din fråga här

Ringhallen

Ringhallen är Ringhals träningsanläggning som är till för Vattenfallsanställda stationerade på Ringhals. Även närboende i Gloppe, Lingome, Skällåkra, Stavder och Viderberg är välkomna att använda Ringhallen för träning. För detta behövs ett träningskort som du köper på Ringhals Bostadskontor, telefon 0340-668100.

För mer information om Ringhallens träningsmöjligheter, tillträdesregler, träningskort och priser med mera, läs mer i Tillträdesregler för Ringhallen.

Senast uppdaterad: 2017-06-28 09:59