Stornorrfors

Omfattande arbeten har genomförts vid Norrforsdammen vid Stornorrfors kraftverk i Ume älv för att ytterligare förstärka säkerheten vid extrema vattenflöden. 

Vi har också byggt en fisktrappa som hjälper uppvandrande fisk att ta sig till sina naturliga lekplatser.

Vi har bland annat:

  • Byggt en ny fisktrappa med tillhörande ledarm som hjälper fisken både upp och ner för trappan.
  • Byggt ett nytt minikraftverk i anslutning till den nya fisktrappan.
  • Byggt en ny utskovslucka till höger (Sörforssidan) om de befintliga luckorna.
  • Höjt den vänstra dammen (Norrforssidan).
  • Höjt området kring "Laxhoppet".
  • Under 2014 beräknas samtliga åtgärder i Stornorrforsområdet vara genomförda.

Längsta fisktrappan i Sverige

Vattnet från Ume älv till Stornorrfors kraftverk utanför Umeå regleras vid Norrforsdammen omkring tre kilometer från kraftverket. I anslutning till dammen har Vattenfall byggt en fisktrappa som ska hjälpa uppvandrande fisk att ta sig uppströms förbi dammen till sina naturliga lekplatser – bland annat till den outbyggda Vindelälven.

Fisktrappan är en av de modernaste i Europa. Den är cirka 300 meter lång och har 76 "trappsteg". Varje trappsteg som fisken ska ta sig upp för är tre decimeter.

Den nya fisktrappan är en del av de fiskevårdande åtgärder som Vattenfall har förbundit sig att genomföra vid dammen. Arbetet med att utveckla fisktrappan och fisket i området har skett i nära samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Vindelälvens fiskeråd, kommunerna längs Ume älv och Vindelälven, Kammarkollegiet, enskilda fiskeintressenter, Länsstyrelsen i Västerbotten och dåvarande Fiskeriverket numera HaVs-myndigheten.

Senast uppdaterad: 2013-10-16 11:47