Hjuleberg vindkraftpark

Vattenfall arbetar intensivt med att bygga ut förnybar energi i Sverige.

I Falkenbergs kommun har Vattenfall byggt Hjuleberg vindkraftpark som kommer att ge ett betydande tillskott av förnybar el till södra Sverige.

Vindkraftparken består av 12 vindkraftverk från Siemens som vardera har en effekt på 3 MW. Vindkraftverken har en tornhöjd på 92,5 meter och en rotordiameter på 113 meter. Den totala effekten är 36 MW, vilket gör att anläggningen med sitt goda vindläge kommer att producera cirka 98 GWh under ett normalår. Det motsvarar det årliga behovet av förnybar hushållsel till mer än 18 000 hem.

Invigning

Den officiella invigningen skedde den 20 maj 2014 med Torbjörn Wahlborg, chef region Norden och BU-chef Alberto Méndez Rebollo från Vattenfall tillsammans med landshövdingen i Halland, Lena Sommestad och kommunrådet i Falkenberg, Marie-Louise Wernersson samt representanter från olika lokala intressentgrupper.

Projekthistorik

Redan 2008 startade vindkraftprojektet på mark som arrenderas av en privat markägare. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) lämnades in till Miljöprövningsdelegationen (MPD) på länsstyrelsen i Hallands län den 30 december 2008. Tillstånden vann slutligen laga kraft under 2011 och bygget kunde påbörjas under 2013. Hela vindkraftparken stod klar och levererade el ut på nätet under maj månad 2014.

Senast uppdaterad: 2014-08-12 15:57