Höge Väg vindkraftpark

Vid Maltesholm i Kristianstads kommun har Vattenfall etablerat vindkraftparken Höge Väg, som omfattar 18 vindkraftverk.

Fakta om projektet

Vindkraftparken omfattar 18 vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 38 MW. Vindkraftverken beräknas årligen producera cirka 107 GWh, vilket motsvarar hushållsel till cirka 21 500 hushåll. Vindförutsättningarna är goda i området och parken bidrar med en betydande mängd förnybar el till södra Sverige, där förbrukningen är som störst i landet.

Det är den spanska vindkrafttillverkaren Gamesa som har levererat vindkraftverken. Höge Väg vindkraftpark är Vattenfalls största vindkraftpark i södra Sverige.

Projektets historia

I september 2013 köpte Vattenfall vindkraftprojektet vid Maltesholm utanför Kristianstad i Skåne.

I samband med förvärvet fick projektet namnet Höge Väg vindkraftpark. Parken har fått sitt namn efter den stora väg som leder upp till Linderödsåsen från Kristianstadslätten. Vägen byggdes på 1700-talet och är idag ett kulturminne.

Tillståndsansökan lämnades in till länsstyrelsen i Skåne 2009. Tillståndet överklagades av närboende till mark- och miljödomstolen samt till Mark- och miljööverdomstolen som inte ändrade det. År 2012 vann tillståndet laga kraft.

I december 2014 startade byggnationen av Höge Väg vindkraftpark. De första vindkraftverken levererades av Gamesa under sommaren 2015. Det sista vindkraftverket var uppe i oktober 2015. Hela parken togs över av Vattenfalls driftavdelning under våren 2016.

Skånes vindkraftspris 2016

Vinnare av Skånes vindkraftspris 2016 är Höge Väg vindkraftpark genom Niclas Palmstierna som var med att starta projektet 2006. Priset delades ut av Skånes Vindkraftsakademi den 14 juni. Se foto och information om finalister och motiveringar under Nyheter.

Senast uppdaterad: 2017-03-03 10:26