Vår forskning och utveckling

Vattenfalls forskning och utveckling (FoU) bidrar till att utveckla morgondagens energisystem. Vi vill identifiera de bästa alternativen och innovationerna för en hållbar verksamhet.

Våra FoU-portföljer

Syftet med FoU-arbetet är att identifiera, utveckla och säkerställa införandet av tekniska lösningar som ger mervärde och stödjer de strategiska behoven i alla våra affärsenheter.

Dessutom fungerar forsknings- och utvecklingsarbetet som ett stöd för Vattenfalls affärsenheter när det gäller teknisk problemlösning, testning och verifiering.

Vattenfalls FoU består av ett antal portföljer för olika teknikområden, som vindkraft, vattenkraft, e-mobility, smarta elnät, biomassa och havsenergi. Det finns tre olika kategorier av FoU-arbete som ingår i samtliga FoU-portföljer:

  • Utveckling av kärntillgångar: Vi fokuserar på att förbättra de tillgångar och de teknikprodukter vi redan har. Det kan till exempel handla om att öka verkningsgraden för gasturbiner, minska vattenkraftens (dammarnas) effekt på fiskvandringsvägar och att förbättra utnyttjandet av luftburna kraftledningar.

  • Tekniksprång: Vi utvecklar nya tekniker som ännu inte är kommersiellt tillgängliga, till exempel vågenergiteknik och CCS-teknik (för avskiljning och lagring av koldioxid).

  • Undersökande FoU: Vi bedömer och utvärderar nya tekniker för att ta reda på vilka som kan vara användbara för Vattenfall. Främst väljer vi ut tekniker som kräver ytterligare FoU-arbete, till exempel teknik för geotermisk kraft och energilagring.

Målet är att förbättra olika delar av energisystemet. Huvudprioriteringarna är prisvärdhet, pålitlighet och miljöpåverkan.

FoU stödjer hållbar utveckling

Morgondagens energisystem måste kunna stödja en hållbar utveckling i samhället och ska inte äventyra kommande generationers livskvalitet.

Det ligger en stor utmaning i att uppfylla de här kraven. En lång rad lösningar kommer att krävas. Det kommer inte att finnas en enda slutgiltig lösning. På Vattenfall är vi medvetna om vårt ansvar att bidra till att göra energiförsörjningssystemet hållbart.

Detta engagemang gör att Vattenfall bedriver forskning och utveckling – för att utveckla vår verksamhet, för att stödja våra strategier, för att förbättra befintliga anläggningar och för att bidra till att utveckla morgondagens energilösningar.

Långsiktiga investeringar i forskning och utveckling

Som andel av koncernens omsättning uppgick kostnaderna för FoU till cirka 0,6 procent 2011, vilket är i paritet med Vattenfalls konkurrenter. Andelen är rimlig eftersom Vattenfall är ett företag som använder teknik, snarare än ett företag som utvecklar produkter.

2012 investerade Vattenfall totalt 840 miljoner SEK i FoU. Av dessa var 187 miljoner Vattenfalls del av utvecklingen av en säker och godkänd metod för att slutförvara använt kärnbränsle, ett arbete som utförs av dotterbolaget SKB.

Future Energy Talks

Se den första av Future Energy Talks med Johan Tollin från Vattenfalls E-mobility program.

Senast uppdaterad: 2013-10-16 11:34