Resan fortsätter

Vi började bygga de första stora vattenkraftverken 1909

Vattenfalls historia

Investeringar i elnätet

Behovet av spänning blir allt större. Vattenfall Eldistribution AB satsar 4 miljarder per år på Sveriges elnät.

Vi bygger framtidens elnät

Fakta om vindkraft

Vindkraft medför inga koldioxidutsläpp och är det snabbast växande energislaget inom EU.

Läs mer om vindkraft

Miljöprojekt som pågår

För varje såld kilowattimme från vattenkraften som märks med Bra Miljöval avsätter vi en slant till Naturskyddsföreningens miljöfond.

Läs mer om detta och 16 andra miljöprojekt

Vattenfall i korthet

Vattenfall är en av Europas största elproducenter och el, värme och gas är våra huvudprodukter. 

Vi ägs till 100 procent av svenska staten.

Vattenfall – fakta och siffror

Pressmeddelanden

  • 2016-10-20 | 14:10 | Pressmeddelande Vattenfall presenterar delårsrapport för januari-september 2016 den 27 oktober

    Vattenfalls delårsrapport för januari-september presenteras torsdagen den 27 oktober cirka klockan 09.00 på corporate.vattenfall.se (http://corporate.vattenfall.se/sv/index.htm). Klockan 10.30 inleds en presskonferens för analytiker och media. Presskonferensen direktsänds på webben.

  • 2016-10-19 | 11:00 | Pressmeddelande Nytt samarbete för nya industrimöjligheter i norra Sverige

    I dag offentliggör Skellefteå Kraft och Vattenfall en gemensam satsning för att få elintensiv industri från hela världen att etablera sig i Sverige.

  • 2016-10-18 | 08:00 | Pressmeddelande Elavbrott för 9 av 10 kunder i norra Sverige

    I Vattenfall Eldistributions årliga nätrapport för 2015 framgår att antalet elavbrott per elnätskund är fyra gånger högre i norra Sverige jämfört med södra Sverige. 90 procent av Vattenfall Eldistributions kunder i norra Sverige drabbades av elavbrott 2015. I hela Vattenfalls elnät hade mer än två tredjedelar av totalt 870.000 elnätskunder elavbrott.

Sociala medier