Hållbarhet

Hållbara städer

Vi utvärderar energisystemen och effektiviserar energianvändningen för att skapa hållbara städer.

Läs mer om våra projekt på Sustainable Cities

Rapport

Fossilfria inom en generation – läs Vattenfalls års- och hållbarhetsredovisning 2017.

Års- och hållbarhetsredovisning (PDF 6 MB)

Eltransporter i städer

Vattenfall har deltagit i två samarbetsprojekt som har studerat möjligheterna att elektrifiera alla transporter i Stockholm respektive i Göteborg till år 2030.

Rapporten om Stockholm (PDF 9 MB)

Rapporten om Göteborg (PDF 5 MB)

Mer om hållbarhet hos Vattenfall

FN:s hållbarhetsmål

Vattenfalls strategi är i linje med FN:s mål för hållbar utveckling.

Läs mer om strategin och FN:s hållbarhetsmål

Hållbar energianvändning

Vi hjälper våra kunder att minska sitt klimatfotavtryck och att bli en aktiv del av det nya energilandskapet.

Hållbar energianvändning

Hållbar energiproduktion

Vi har ett stort ansvar när det gäller att arbeta för minskade utsläppsnivåer – i huvudsak koldioxidutsläpp.

Hållbar energiproduktion

Effektiv verksamhet

En högpresterande verksamhet är en förutsättning för att vi ska kunna bli fossilfria.

Effektiv verksamhet