Hållbarhet

Vattenfalls miljöprojekt

Vi stödjer visionen om en fossilfri fordonsflotta och satsar därför på att bygga snabbladdstationer för elfordon.

Läs mer om detta och 16 andra miljöprojekt

Sju fokusområden

Vattenfall har tillsammans med sina intressenter fastställt sju hållbarhetsrelaterade fokusområden.

Fokusområden för hållbarhet

Våra fokusområden

Hållbar energianvändning

Ett av våra viktigaste fokusområden är att positionera oss som ett företag som erbjuder smarta och hållbara energilösningar.

Smarta energilösningar

Hållbar energiproduktion

Vi har ett stort ansvar när det gäller att arbeta för minskade utsläppsnivåer – i huvudsak koldioxidutsläpp.

Hållbar energiproduktion

Hållbara ekonomiska resultat

Hållbara ekonomiska resultat är en förutsättning för vår förmåga att gå över till mer hållbar energianvändning och produktion.

Hållbara ekonomiska resultat

Samhälle och intressenter

Goda relationer till våra intressenter är avgörande för att vi ska kunna tillhandahålla den energi som samhället behöver på ett sätt som är godtagbart för alla.

Samhälle och intressenter