Hållbarhet

Rapport

Fossilfria inom en generation – läs Vattenfalls års- och hållbarhetsredovisning 2017.

Års- och hållbarhetsredovisning (PDF 6 MB)

Klimatcoachen

Vattenfalls klimatcoach stöttar och ger tips och råd till dig som vill leva ett mer klimatsmart liv.

Vattenfalls klimatcoach

Vattenfalls miljöprojekt

Vi stödjer visionen om en fossilfri fordonsflotta och bygger därför snabbladdstationer för elfordon.

Läs mer om detta och 16 andra miljöprojekt

Mer om hållbarhet hos Vattenfall

FN:s hållbarhetsmål

Vattenfalls strategi är i linje med FN:s mål för hållbar utveckling.

Läs mer om strategin och FN:s hållbarhetsmål

Hållbar energianvändning

Vi hjälper våra kunder att minska sitt klimatfotavtryck och att bli en aktiv del av det nya energilandskapet.

Hållbar energianvändning

Hållbar energiproduktion

Vi har ett stort ansvar när det gäller att arbeta för minskade utsläppsnivåer – i huvudsak koldioxidutsläpp.

Hållbar energiproduktion

Effektiv verksamhet

En högpresterande verksamhet är en förutsättning för att vi ska kunna bli fossilfria.

Effektiv verksamhet