Hållbarhet

Rapport

Ett fossilfritt liv inom en generation – läs Vattenfalls års- och hållbarhetsredovisning 2018.

Års- och hållbarhetsredovisning 2018 (PDF 7 MB)

Hållbarhetsrankning

Vattenfalls hållbarhetsarbete har återigen tilldelats Gold-rankning av EcoVadis.

Guld för hållbarhetsarbete

Hållbara städer

Läs mer om våra projekt i Amsterdam, Berlin, Hamburg och Uppsala.

Till Sustainable Cities

Mer om hållbarhet hos Vattenfall

FN:s hållbarhetsmål

Vattenfalls strategi är i linje med FN:s mål för hållbar utveckling.

Läs mer om strategin och FN:s hållbarhetsmål

Hållbar energianvändning

Vi hjälper våra kunder att minska sitt klimatfotavtryck och att bli en aktiv del av det nya energilandskapet.

Hållbar energianvändning

Hållbar energiproduktion

Vi har ett stort ansvar när det gäller att arbeta för minskade utsläppsnivåer – i huvudsak koldioxidutsläpp.

Hållbar energiproduktion

Effektiv verksamhet

En högpresterande verksamhet är en förutsättning för att vi ska kunna bli fossilfria.

Effektiv verksamhet