Effektiv verksamhet

En högpresterande verksamhet är en förutsättning för att vi ska kunna bli fossilfria.

Frigöra de ekonomiska medlen

Vattenfall fortsätter att fokusera på att förbättra kostnads- och kapitaleffektiviteten, flytta om investeringar och söka finansiella samarbeten för att på så sätt frigöra de ekonomiska medel som krävs för att förverkliga omställningen till ytterligare elektrifiering och ett förnybart energisystem. I arbetet för att säkerställa en högpresterande och effektiv verksamhet där hållbarheten är en helt integrerad faktor är digitalisering en mycket viktig pådrivande kraft.

Övergång till tillväxtinvesteringar inom förnybart (PDF 202 kB)

Starka prestationer längs hela leveranskedjan

En högpresterande verksamhet innebär mycket hållbara resultat längs hela värdekedjan, såväl i samband med bränsleinköp som i samband med inköp av varor och tjänster. Då vi har omkring 25 000 leverantörer är detta en utmaning som vi tar oss an genom direkta samarbeten med nyckelleverantörer och våra försänkningar i samhället.

Resurseffektivitet (på engelska)

Ansvarsfulla upphandlingar och inköp (på engelska)

Senast uppdaterad: 2018-04-23 08:26