Hållbar energianvändning

Vi blir alltmer kundfokuserade och arbetar för att skapa hållbara relationer med våra kunder för att på så vis kunna hjälpa dem att minska sitt klimatfotavtryck och att bli en aktiv del av det energilandskap som just nu håller på att utformas.

Vår långsiktiga ambition är att vara ett ledande kundfokuserat företag som tillhandahåller ett stort utbud av energirelaterade lösningar och tjänster till hushålls- och företagskunder.

Våra produkter

Vattenfall tillhandahåller ett brett utbud av energilösningar som ger kunderna verktyg för mer hållbar och effektiv energianvändning. Vattenfalls erbjudanden och interaktioner varierar mellan olika marknader, men vårt övergripande fokus ligger på laddningslösningar (e-mobilitet, exempelvis laddningsboxar och laddstationer), smarta hem/facility management (exempelvis EnergyWatch, smarta elkontakter), decentraliserad produktion och onlinelösningar för interaktion med kunder.

Besök våra lokala webbplatser för mer information.

Webbplats om svensk försäljning

Nederländsk webbplats – förnybar energi (på nederländska)

Nederländsk webbplats – energibesparing (på nederländska)

Tysk webbplats – energibesparing (på tyska)

Våra mål

NPS är ett verktyg som används för att mäta kunders lojalitet och för att skapa en förståelse för hur kunder upplever Vattenfalls produkter och tjänster. Målet är ett positivt NPS i absoluta termer +2 jämfört med Vattenfalls konkurrenter inom branschen.

År NPS
2016 +7

Under 2016 fortsatte Vattenfall med sin positiva NPS-trend genom förbättringar på slutkundsmarknaden inom alla fyra kärnmarknader: Sverige, Finland, Tyskland och Nederländerna.

Exempel på prestationer 2016

  • Vi lanserade InCharge-nätverket med laddstationer tillsammans med partners i Sverige och nordvästra Europa. Detta nätverk kommer att göra det enklare för företag, kommuner och lokala energiföretag att erbjuda laddning av elfordon. Det kommer att hjälpa oss att uppnå en ledande ställning inom e-mobilitet på de nordiska marknaderna.
  • Powerpeers, den första europeiska onlineplattformen för delning av lokalt producerad förnybar energi, lanserades och har blivit framgångsrik inom det nya energilandskapet.
    Powerpeers (på nederländska)
  • Enpure, Europas första energiprodukt som hanteras helt via mobila enheter, baserad på 100 % vattenkraft
  • Vi utvecklade och lanserade konceptet ”Smart Fritidshus”, vår andra skräddarsydda energilösning för ett specifikt kundsegment.
  • Nuons Energy Roof, en integrerad lösning för energieffektiva tak som utgörs av en kombination av solpaneler och isolering, lanserades och håller nu på att kommersialiseras i större skala. De första taken har installerats.
  • Vi nylanserade Alltid.se, vårt innovativa och enkla koncept för en yngre målgrupp som bryr sig om miljön och efterfrågar enkelhet, hållbarhet och förtroende.

Utmaningar vi står inför

Smarta och hållbara energilösningar är något relativt nytt och skiljer sig från traditionell produktionsverksamhet, både vad gäller den expertis som krävs och de affärsmodeller som tillämpas.

Våra planerade aktiviteter

För att ytterligare förbättra kundupplevelsen (och NPS) fortsätter vi att förenkla saker och ting för våra kunder genom digitalisering och genom att göra våra IT-processer ännu mer flexibla. Vi bygger ut vår portfölj med relevanta energilösningar som en del i vår strävan efter att erbjuda våra kunder bra service. Vårt fokus ligger på vidareutveckling av e-mobilitetslösningar, smarta hem och decentraliserade produktions- och lagringslösningar. Vi arbetar för att vår kundbas ska fortsätta växa inom alla marknader och potentiellt också utanför våra kärnmarknader.

Våra initiativ

Vi driver en rad projekt som bidrar till att minska energianvändningen i stor skala.

Alla länkar leder till engelskspråkiga webbsidor.

One Tonne Life-projektet och dess resultat

Hållbara städer

Eldrivna transporter

Senast uppdaterad: 2017-05-22 09:14