Hållbar energianvändning

Vi blir alltmer kundfokuserade och arbetar för att skapa hållbara relationer med våra kunder för att på så vis kunna hjälpa dem att minska sitt klimatfotavtryck och att bli en aktiv del av det energilandskap som just nu håller på att utformas.

Vår långsiktiga ambition är att vara ett ledande kundfokuserat företag som tillhandahåller ett stort utbud av energirelaterade lösningar och tjänster till hushålls- och företagskunder.

Våra produkter

Vattenfall tillhandahåller ett brett utbud av energilösningar som ger kunderna verktyg för mer hållbar och effektiv energianvändning. Vattenfalls erbjudanden och interaktioner varierar mellan olika marknader, men vårt övergripande fokus ligger på laddningslösningar (e-mobilitet, exempelvis laddningsboxar och laddstationer), smarta hem/facility management (exempelvis EnergyWatch, smarta elkontakter), decentraliserad produktion och onlinelösningar för interaktion med kunder.

Besök våra lokala webbplatser för mer information.

Webbplats om svensk försäljning

Nederländsk webbplats – förnybar energi (på nederländska)

Nederländsk webbplats – energibesparing (på nederländska)

Tysk webbplats – energibesparing (på tyska)

Våra mål

NPS är ett verktyg som används för att mäta kunders lojalitet och för att skapa en förståelse för hur kunder upplever Vattenfalls produkter och tjänster. Målet är ett positivt NPS i absoluta termer +2 jämfört med Vattenfalls konkurrenter inom branschen.

Det är en positiv trend med +2 (+7 år 2016) i relativ NPS (Net Promotor Score) under 2017 och absoluta förbättringar på slutkundsmarknaden inom alla fyra kärnmarknader.

Exempel på prestationer 2017

Under 2017 fortsatte vi vårt arbete med att erbjuda smarta energilösningar:

  • Vi har utökat vår verksamhet inom e-mobility i Nederländerna, Tyskland och Sverige och har nu 8 400 laddpunkter. I Sverige har det nylanserade partnerskapet InCharge blivit en ledande leverantör av laddlösningar som erbjuder enkel och lättillgänglig laddning genom vår nät- och operatörslösning. Under 2017 installerade vi åtta laddgator och sammanlagt 60 laddpunkter i Stockholms kommun. Därtill installerades även tio snabbladdare runt om i Sverige.
  • Vi undertecknade avtal med flera stora nederländska bostadsbolag om att öka energieffektiviteten och installera solpaneler på ett stort antal bostadshus.
  • Vi har infört en så kallad white label-plattform1 som riktar sig till tyska kommunala bolag för försäljning av solpaneler och batterier. Vi erbjuder nu solcellslösningar till kunder i Sverige, Tyskland och Nederländerna.
  • Vi har undertecknat ett samarbetsavtal med ett nystartat företag om att erbjuda den senaste tekniken för smarta hem till våra kunder i Tyskland.
  • Genom ett delförvärv av BrainHeart Energy, en stor leverantör av decentraliserad energi i Sverige, kan vi nu erbjuda klimatsmarta värme- och kyllösningar baserade på geotermiskteknik till kunderna på den svenska marknaden.

1) En white label-plattform marknadsförs inte som en tjänst från Vattenfall, utan får olika varumärken beroende på vilket tyskt kommunalt bolag som använder plattformen.

Utmaningar vi står inför

Smarta och hållbara energilösningar är något relativt nytt och skiljer sig från traditionell produktionsverksamhet, både vad gäller den expertis som krävs och de affärsmodeller som tillämpas.

Våra planerade aktiviteter

För att ytterligare förbättra kundupplevelsen (och NPS) fortsätter vi att förenkla saker och ting för våra kunder genom digitalisering och genom att göra våra IT-processer ännu mer flexibla. Vi bygger ut vår portfölj med relevanta energilösningar som en del i vår strävan efter att erbjuda våra kunder bra service. Vårt fokus ligger på vidareutveckling av e-mobilitetslösningar, smarta hem och decentraliserade produktions- och lagringslösningar. Vi arbetar för att vår kundbas ska fortsätta växa inom alla marknader och potentiellt också utanför våra kärnmarknader.

Våra initiativ

Vi driver en rad projekt som bidrar till att minska energianvändningen i stor skala.

Alla länkar leder till engelskspråkiga webbsidor.

One Tonne Life-projektet och dess resultat

Hållbara städer

Eldrivna transporter

Senast uppdaterad: 2018-04-23 08:23