Hållbar energiproduktion

Vi på Vattenfall vill bli fossilfria inom en generation. För att detta mål ska kunna bli verklighet har vi gett oss ut på en hållbar resa där vi håller på att förändra vår egen produktionsportfölj och hjälper våra kunder att leva alltmer klimatsmart.

Vi håller på att fasa ut vår fossila produktion, investera i förnybara energislag och skapa innovationer i form av nya energilagringsmetoder.

Vårt mål är att ha en vindkraftsproduktion på 4 GW år 2020, vara klimatneutrala i Norden 2030 och bli fossilfria inom en generation. Vår färdplan för koldioxid är vår ledstjärna på resan mot detta mål.

Vår färdplan för koldioxid (PDF 213 kB)

Samarbete och dialog

Vi vet att omställningen inte sker över en natt och att vi inte kan åstadkomma den på egen hand. Därför samarbetar vi med många olika intressenter så som kommuner och universitet, och lägger stor vikt vid att föra dialoger med de intressenter som påverkas direkt eller indirekt av våra aktiviteter.

Alla länkar leder till engelskspråkiga webbsidor.

Öka kapaciteten inom förnybart

Minska utsläppen

Biologisk mångfald

Senast uppdaterad: 2017-05-24 11:15