Engagerade medarbetare

Inom Vattenfall strävar vi efter att skapa en attraktiv och engagerande arbetsmiljö där medarbetarna har såväl ambitionen som möjligheterna att utveckla sig själva och därmed också företaget.

Våra mål/nyckeltal för 2020:

  • Lost time injury frequency (antal skador som lett till sjukskrivning): ≤ 1,25
  • Medarbetarnas engagemangsindex: ≥ 70 %

En trygg, säker och engagerande arbetsmiljö

Med 20 000 medarbetare och ett stort antal entreprenörer och inhyrd personal ansvarar Vattenfall för att skapa en trygg och säker arbetsplats. Hälsa och säkerhet är av största vikt, och är vägledande principer för den dagliga verksamheten där målet är noll skador och inga arbetsrelaterade sjukdomar. Detta kräver ett systematiskt och förebyggande arbete inom alla verksamheter.

En trygg och säker arbetsplats (på engelska)

2017 var antalet skador som ledde till sjukskrivningar (LTIF) lägre än för ett år sedan; 1,5. Detta återspeglar vårt fokus på att säkerhet ska vara en vägledande princip i den dagliga verksamheten.

Högpresterande organisation

Vattenfalls medarbetare ska utföra sitt arbete med hög integritet och ska känna till vad som förväntas av dem, hur de kan bidra till företagets framgång, vilka möjligheter för och behov av utveckling de har och hur deras insatser belönas. Goda resultat uppnås av motiverade och engagerade medarbetare som får ett aktivt stöd från ledningen.

Kompetenta och skickliga medarbetare

Vi är stolta över att Vattenfall är en framåtsträvande och öppen organisation. Vattenfall vill erbjuda en arbetsmiljö som attraherar, engagerar och utvecklar människor med nyckelkompetenser, framför allt inom digitalisering, och som uppmuntrar medarbetarna att prestera sitt allra bästa och agera med hög integritet. Individuella utvecklingsplaner är en viktig komponent som krävs för att främja en högpresterande företagskultur inom organisationen. Mångfald och att alla erbjuds samma möjligheter är viktiga byggstenar för ett framgångsrikt företag, och vi strävar efter att göra dem till en del av våra dagliga aktiviteter.

2017 var medarbetarnas engagemangsindex 64 %. Förbättringen har skett tack vare en tydligare strategi och syftet att vara pådrivande vad gäller förändring.

Utmaningar vi står inför

  • Utmanande marknadsvillkor kräver omorganisering och omstrukturering, vilket påverkar våra medarbetare och potentiellt också deras engagemang. Därför blir strategisk kompetensplanering allt viktigare. I detta ingår aktiviteter som kompetensutbyte, jobbrotation, ledarskapsutveckling och traineeprogram som syftar till att säkra tillgång till framtida ledare och nyckelkompetenser.
    Ansvarsfulla nedskärningar (PDF 185 kB)
  • De nya villkor som gäller för energisektorn och det förändrade kundbeteendet visar på ett behov av ett nytt slags kompetens – förmågan att anpassa sig, förändras, utvecklas och ta på sig nya arbetsuppgifter.
Senast uppdaterad: 2018-04-23 08:32