Hållbarhet hos Vattenfall

Vi på Vattenfall finns här för att hjälpa alla våra kunder till ett klimatsmartare liv, fritt från fossila bränslen, inom en generation.

För att förverkliga vår ambition har vi gett oss ut på en hållbar resa där vi håller på att göra om vår portfölj till en med mer fokus på hållbar produktion och där vi stödjer våra kunder och samhället i skapandet av en fossilfri värld genom att erbjuda klimatsmarta lösningar. Vi håller på att fasa ut vår fossila produktion och investera i förnybara energislag, huvudsakligen vindkraft och nu också alltmer i solenergi.

En hörnsten i vår strategi för att bli 100 % fossilfria inom en generation är det vi kallar vår ”färdplan för koldioxid”. Denna färdplan innehåller de viktigaste byggstenarna för hur vi ska kunna uppnå vårt mål i samarbete med (stads)partners, kunder och reglermyndigheter.

Färdplan för koldioxid (PDF 213 kB)

Alla länkar leder till engelskspråkiga webbsidor.

Mot hållbar konsumtion

Decentraliserade lösningar

Elektriska transporter

Mot hållbar produktion

Öka kapaciteten inom förnybart

Minska utsläppen

Biologisk mångfald

Effektiv verksamhet

Flytta om investeringar (PDF 202 kB)

Förbättra resurshushållningen

Ansvarsfulla upphandlingar och inköp

Vår personal

Integritet

Senast uppdaterad: 2019-03-27 08:23