Välkommen till Vattenfalls intressentundersökning om hållbarhet

Det är viktigt för Vattenfall att samspela med våra intressenter, för att förstå vilka områden som är viktiga för dig och inom vilka områden du anser att Vattenfall har störst inverkan på sociala, miljömässiga och finansiella frågor.

Din feedback är värdefull input för vår strategi och våra ambitioner. Vi uppskattar ditt deltagande och dina ärliga åsikter i den här undersökningen.

Delta i undersökningen om hållbarhet

Senast uppdaterad: 2018-06-04 10:40