HYBRIT – för fossilfritt stål

Vattenfall samarbetar med gruvbolaget LKAB och ståltillverkaren SSAB för att i princip ta bort klimatpåverkan från den svenska stålindustrin.

Tillsammans bildade företagen joint venture-bolaget HYBRIT 2017. Målsättningen är att ha en helt fossilfri process för ståltillverkning 2035.

I januari 2018 blev förstudierapporten klar som gav grönt ljus för initiativet. För första gången på 1 000 år finns en möjlighet att göra ett teknikskifte och under våren planeras det för en världsunik pilotanläggning i norra Sverige. Initiativet kan minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent och Finlands med sju procent. Det har beskrivits som avgörande för att Sverige ska kunna möta målen i Parisavtalet.

Tanken är att dagens masugnsprocess ska ersättas av en process som kallas direktreduktion. Förenklat innebär det att koks, som idag används för att reducera järnmalm till järn, ersätts med vätgas som är framställd av el från fossilfria energikällor. Restprodukten blir då vanligt vatten, som kan återvinnas för produktion av ny vätgas.

Sverige har unika förutsättningar för ett sådant här initiativ. Här finns en specialiserad och innovativ stålindustri, tillgång till klimatsmart och förnybar elkraft och Europas mest högkvalitativa järnmalm.

Tre faser

HYBRIT är indelat i tre faser.

  • En förstudie där alla förutsättningar kartläggs, 2016–2017.
  • Försök i en pilotstudie, 2018–2024.
  • Försök i demonstrationsanläggning, 2025–2035.


HYBRIT har sedan starten fått stöd från Energimyndigheten i flera omgångar, bland annat för ett fyraårigt forskningsprojekt.

För att projektet ska kunna genomföras krävs det betydande nationella insatser från staten, forskningsinstitut och universitet.

Vattenfalls roll

God tillgång till fossilfri el är avgörande för att HYBRIT ska lyckas.

I många år har fokus legat på hållbar elproduktion. I Sverige har vi redan ett elsystem med mycket låg klimatbelastning. Därför vill vi sätta fokus på hållbar elanvändning och användning av klimatsmart el som ersättning för fossila bränslen i andra delar av samhället, såsom transporter och tunga industriella processer.

Senast uppdaterad: 2018-03-22 13:12