Vattenfall bygger laddnätet InCharge med partners

Vattenfall vill ta bort den största barriären för elbilar – räckviddsångesten. Därför bygger vi tillsammans med partners laddnätet InCharge, ett nätverk med tillgång till tusentals laddpunkter i Sverige, Tyskland och Holland.

Laddnätet byggs tillsammans med partners som ansluter befintliga laddstationer eller vill etablera nya. Vattenfall gör det lättare för företag, kommuner och lokala energibolag att erbjuda elbilsladdning till sina anställda och kunder.

Enkelt att ladda

Elbilsföraren kan enkelt ladda med InCharges app, laddkort eller laddbricka vid samtliga laddstationer anslutna till InCharges laddnät.

Läs mer på beincharge.se

Senast uppdaterad: 2016-11-01 10:28