Med siktet inställt på en koldioxidfri stålindustri

Vattenfall samarbetar med gruvföretaget LKAB och stålbolaget SSAB för att åtgärda koldioxidproblemet inom den svenska järn- och stålindustrin. Företagen ska tillsammans försöka utveckla en stålproduktionsprocess som släpper ut vatten i stället för koldioxid.

Även om stål- och järnproduktionen har blivit betydligt mer koldioxideffektiv de senaste åren bygger dagens processer ännu på koksverk och masugnar – och de är fortfarande beroende av kol. Sverige har en unik position för att kunna ta fram en lösning på problemet tack vare landets specialiserade och innovativa stålindustri, tillgången till förnybar energi och Europas mest högkvalitativa järnmalm.

SSAB, LKAB och Vattenfall har bestämt sig för att hitta en långsiktig lösning på koldioxidproblemet inom ståltillverkningen, och har startat ett gemensamt utvecklingsprojekt för att undersöka möjligheten att använda vätgas i stället för koks vid järnframställningen. Kan man få bort kolet ur ekvationen har man samtidigt eliminerat huvudorsaken till de stora koldioxidutsläppen.

Den preliminära studien bedöms pågå i ett och ett halvt år, och ska sedan följas av ett forsknings- och utvecklingsprogram inom ramarna för ett pilotprojekt.

Teoretiskt sett skulle tekniken kunna introduceras i början av 2030-talet.

Mer information

Förnybar el och vätgas – lösningen för CO2-fritt stål?

Senast uppdaterad: 2016-10-21 16:05