Vattenfall bygger jättebatteri som ska stabilisera nätet

Vattenfall har tagit hem ett kontrakt på att bygga en 22 MW stor batterianläggning vid sin vindkraftpark Pen y Cymoedd i Wales. Jättebatteriet ska bidra till att öka stabiliteten i Storbritanniens stamnät.

Ju större andel solkraft och vindkraft som tillförs stamnätet, desto större blir risken för tillfälliga obalanser. Allt eftersom den förnybara elproduktionen byggs ut blir elsystemet mindre stabilt, vilket leder till kraftigare frekvensfluktuationer.

För att motverka dessa plötsliga obalanser har man introducerat frekvensbalanserande tjänster, till exempel pumpkraftverk. Problemet är att dessa tjänster – även i bästa fall – tar minst tio sekunder på sig för att reagera på frekvensfluktuationer, och det räcker inte för att stabilisera ett helt stamnät.

Framöver kommer National Grid, Storbritanniens stamnätsoperatör, att kunna dra nytta av det nya systemet Enhanced Frequency Response (EFR). EFR-systemet består av jättelika litiumjonbatterier som inom några millisekunder kan avlägsna eller tillföra el till nätet i upp till 15 minuter.

Vattenfall arbetar redan med olika typer av batterilösningar på andra marknader, till exempel Tyskland, och har nu utsetts till en av de åtta leverantörer som tillsammans ska bygga upp en total batterilagringskapacitet på 200 MW. Batterianläggningen kommer att byggas vid Vattenfalls vindkraftpark Pen y Cymoedd i Wales, och ska stå för 22 MW av den totala kapaciteten. De åtta avtalen är sammanlagt värda 73 miljoner euro.

Batterianläggningen ska stå färdig 2018.

Mer information

Så kan elen läggas på lager

Senast uppdaterad: 2016-10-21 16:15