Vattenfall lanserar Powerpeers – en marknadsplats för energidelning

Powerpeers är en digital, interaktiv marknadsplats där tillgång och efterfrågan på egenproducerad el sammanförs.

Powerpeers är ett uppstartsföretag lanserat av Vattenfall i Nederländerna som erbjuder människor en möjlighet att skapa en mer hållbar livsstil. Det fungerar som en marknads- och mötesplats där kunder kan välja från vem eller vilka de vill köpa sin el och vem eller vilka de vill sälja sin egenproducerade el till.

Utöver att köpa egenproducerad el från vänner, släkt eller grannar kan användarna även välja att få sin elförsörjning från en eller flera nederländska leverantörer av vindkraft, solenergi och vattenkraft. Detta gör det möjligt för kunderna att skapa en egen personlig community.

På nätet kan man se exakt hur mycket el som kommer från de olika energikällorna, och varenda kilowattimme som handlas får en ”märkning”, vilket gör att elen kan spåras in i minsta detalj.


Konceptet passar perfekt för den alltmer populära delningsekonomin vars mest framträdande egenskap är att göra ägodelar tillgängliga för andra via decentraliserade nätverk och marknadsplatser för att där dela med sig av dem till andra människor – både vänner och främlingar. Några exempel är Peerby, ett nätverk där man lånar ut utrustning till varandra, Airbnb, för uthyrning av bostäder, och transportföretaget Uber.

Dagens kunder vill vara mer involverade, ha mer att välja på och större kontroll över hur den el de använder produceras och hitta nya sätt att interagera. Att göra kunderna mer involverade för att hjälpa dem att leva mer hållbart är ett viktigt steg i Vattenfalls strategi och i arbetet för att nå målet om att vara ett klimatneutralt företag år 2050.

Mer information

Kraftkompisar

Senast uppdaterad: 2016-10-21 16:09