Miljöprojekt – natur

2018 öppnade Vattenfalls senaste värnområde, Kungsådran i Älvkarleby – hemvist för den fridlysta orkidén guckusko.

I alla projekt och i all den verksamhet Vattenfall driver har vi satt upp hårda kriterier och krav så att påverkan på miljön ska vara så liten som möjligt. Här är ett exempel som rör naturen.

Att bevara artrikedom

Låsbräken, röd trolldruva, brudborste och trådbrosklav. Det låter som poesi, men handlar om sällsynta växter i vårt värnområde i Porsi utanför Vuollerim.

Vattenkraftutbyggnaden i Luleå älvdal innebar stora ingrepp i naturen. Vi har därför inrättat fyra värnområden för platser med värdefulla naturmiljöer där vi bevarar biologisk mångfald och återskapar betingelser för unika växter och fåglar.

Allt startade då vi inventerade växter runt Porsi kraftverk och hittade sällsynta arter och miljöer av riksintresse. Porsi i Vuollerim var vårt första värnområde och bombmurkleskogen utanför Messaure var det andra. Vattenfalls åtaganden i värnområdena består av att långsiktigt bevara och stärka naturvärden, inventera flora och fauna och att visa upp platserna för besökare.

Massmedier, universitet, skolor och ideella föreningar har visat stort intresse och områdena används mycket av ortsbor och kommuninvånare.

Läs mer

Vattenfall Vattenkrafts hållbarhetsredovisning (PDF 5 MB)

Senast uppdaterad: 2018-11-07 13:54