Miljöprojekt – transporter

I alla projekt och i all den verksamhet Vattenfall driver har vi satt upp hårda kriterier och krav så att påverkan på miljön ska vara så liten som möjligt. Här är två exempel som rör transporter. 

40 000 väljer redan elbilstaxi

Snabbladdstationer driver utvecklingen

40 000 väljer redan elbilstaxi

Elbilstaxi är ett viktigt steg i övergången till fossilfria transportalternativ.

En elbil är mest lönsam då den körs ofta och gör särskilt stor nytta i områden med mycket bilar eftersom den bidrar till en tystare och renare trafik.

Vattenfall samarbetar med IBM, ABB, Gröna Bilister och Sustainable Innovation i projektet Nollzon som är ett klimatinitiativ för att skapa större efterfrågan för elbilstaxi.

För när tiotusentals anställda inom näringslivet automatiskt prioriterar elbilstaxi måste taxibolagen möta den växande efterfrågan.

Läs mer

Om Projekt Nolllzon

Upp

Snabbladdstationer driver utvecklingen

Vattenfall stödjer visionen om en fossilfri fordonsflotta till år 2030.

För att nå målet måste elbilsförsäljningen ta fart och då behövs laddningsmöjligheter i hemmen, på arbetsplatserna och i de offentliga miljöerna. Vattenfall satsar stort på att bygga snabbladdstationer vid till exempel flygplatser, shoppingcenter, restauranger och snabbköp.

Vi har 21 egna stationer och planerar fler tillsammans med företag som vill erbjuda kunder och anställda snabbladdning. Den nya laddhybridbussen, på linje 73 mellan Ropsten (se bild ovan) och Karolinska Institutet i Stockholm, laddas av vindkraftsel i våra snabbladdstationer för bussar vid ändstationerna och med ett fullt batteri kan de köra upp till sju kilometer på el.

De åtta Volvobussarna drivs både med el och med miljödiesel, vilket är nödvändigt då linje 73 är åtta kilometer lång och bussarna måste köras på miljödiesel sista kilometern.

Jämfört med konventionella dieselbussar har laddhybriderna 75 procent lägre bränsleförbrukning och därmed lika stor minskning av koldioxidutsläpp. Klimatpåverkan minskas ytterligare då bussarna använder biodiesel. Med elförbrukningen inräknad är den totala energibesparingen cirka 60 procent.

Nästa steg för Vattenfall är att skapa möjligheter och incitament också för lastbilar att snabbladda vid våra laddstationer. Om vi lyckas innebär det stora förbättringar för miljön då transportsektorn står för en stor del av de klimatförändrande utsläppen i Sverige.

På längre sikt hoppas vi bidra till en ren stad utan avgaser, koldioxidutsläpp och buller – och en radikal förbättring vad gäller energieffektivisering.

Läs mer

För privatpersoner 

För företag

Upp

Senast uppdaterad: 2016-07-08 14:34