Grundskola och gymnasium

För dig som går i grundskolan eller på gymnasiet finns många tillfällen att lära känna oss.

Tekniksprånget

Praktisera på Vattenfall med Tekniksprånget.

Praktik på Vattenfall

Studiebesök

Du kan göra studiebesök på några av våra anläggningar.

Studiebesök på Forsmark

Studiebesök på Ringhals

Sommarjobba på Vattenfall

Om du har fyllt 16 år kan du söka sommarjobb och jobba hos oss under juni-augusti.

Sommarjobb på Vattenfall

Gymnasieskola med energiprofil

Är du intresserad av energi? Forsmarks skola är en unik naturvetenskaplig och teknisk gymnasieskola med energiprofil. Forsmarks kraftgrupp AB driver skolan tillsammans med huvudmannen Östhammars kommun. Utbildningen är studieförberedande men förbereder även för arbete med energiproduktion. 

Läs mer om Forsmarks skola

Elkraftgymnasium i Trollhättan

Vid Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan har du också möjlighet till arbetsplatsförlagt lärande (APL), sommarjobb eller praktik på våra anläggningar.

Vårt samarbete med Magnus Åbergsgymnasiet

Senast uppdaterad: 2017-05-19 10:50