Anställningsintervju

En anställningsintervju är ett viktigt möte både för dig som kandidat och för oss som företag. 

Vår målsättning är att intervjun ska vara ett avslappnat samtal där vi får möjlighet att lära känna varandra. Du får veta mera om Vattenfall och tjänsten du har sökt och vi får en närmare presentation av dig och vad du kan bidra med till vårt företag.

På intervjun träffar du rekryterande chef och en rekryterare. Ibland deltar även andra medlemmar från verksamheten. Du får alltid veta i förväg vem som kommer att vara med vid intervjun.

Förberedelser inför en intervju

Här kommer några tips på hur du kan förbereda dig inför intervjun:

  • Läs på om Vattenfall och vår bransch – på hemsida, i platsannons och i branschtidningar.
  • Intyg och betyg – ta med dig vidimerade kopior på din högsta avslutade utbildning och gärna tjänstgöringsbetyg från dina tidigare arbetsgivare. Du behöver inte gå längre tillbaka än 10 år.
  • Förbered två-tre referenser. Säkerställ att referenspersonerna är tillgängliga och ta med deras kontaktuppgifter

Vanliga intervjufrågor

Varför söker du den här tjänsten?

Mycket intressant fråga. På Vattenfall vill vi gärna se ditt engagemang och intresse för våra frågor och vårt bransch. Berätta om varför du sökt just den här tjänsten och inte någon annan.

Kan du berätta lite om dig själv?

Förbered en kortare personlig presentation av dig själv. Rikta in dig på ditt arbetsliv och gör en summering. Bra att tänka på är varför du har gjort olika val och hur du har resonerar kring de valen.

Vad kan du bidra med?

Hur passar dina kunskaper och erfarenheter in på jobbet du sökt? Tänk igenom konkreta situationer från skola och/eller arbetsliv som lyfter fram dina kompetenser och de egenskaper som illustrerar dina fördelar. Det kan också handla om något du ser som ett misslyckande men som kanske lärt dig en hel del.

Vad motiverar dig?

Fundera på vad det är som får dig att tycka det är kul att gå till jobbet och vad det är som drar ned din motivation. Vad får dig stressad? Är det till exempel för mycket att göra eller är det otydlighet, relationer eller något annat?

Ställ egna frågor

Vi presenterar Vattenfall kort för dig före intervjun. Har du frågor om företaget? Om förmåner och löner, eller om dina kollegor, blivande chef och arbetsmiljö? Var det oklarheter i annonsen? Passa på att ställa alla frågor du vill.

Att tänka på under en intervju

  • Om du är nervös, tala gärna om det. Vi vill att våra kandidater känner sig bekväma i intervjusituationen. Det är helt okej att tala om att man är nervös – vi uppskattar ärlighet.
  • Tänk på att ha ögonkontakt med alla i rummet. Är det flera som intervjuar är alla lika viktiga. Rikta dina svar till alla, oavsett vem som ställde frågan.
  • Var uppmärksam på frågeställningarna och försök att hålla dig till ämnet utan att fastna i onödiga detaljer.
  • Var aktiv under samtalet. Ställ de frågor du förberett och våga fråga om det är något som är oklart eller något som du vill veta mera om.

Efter en intervju

I slutet av intervjun berättar rekryteraren om den fortsatta processen och hur lång tid det beräknas ta innan vi återkommer till dig. Vi tar alltid en telefonkontakt med dig som kandidat och följer upp intervjun du varit på.

Om du har några frågor under processens gång, tveka inte att kontakta rekryterande chef eller ansvarig rekryterare.

Du får också väldigt gärna återkoppla till oss om hur du har några reflektioner på intervjun. Var det något särskilt du tänkte på eller reagerade på? Vi tar alltid tacksamt emot observationer.

Senast uppdaterad: 2017-02-24 15:21