Säkerhetsintervju

Vattenfall klassas som säkerhetsobjekt och viktigt utifrån ett samhällsperspektiv. Inom vissa affärsområden utför vi därför säkerhetsintervjuer som ett steg i anställningsprocessen.

Säkerhetsintervjun är till för att bedöma om kandidaten är lämplig ur säkerhetssynpunkt.

Personliga frågor

Vid en säkerhetsintervju ställs frågor som handlar om umgänge, utbildning, tidigare arbeten, ekonomi, fritidsintressen, utlandsresor , drog- och alkoholvanor, personliga egenskaper och intressekonflikter. Syftet är att undersöka om det finns omständigheter som skulle kunna göra att kandidaten hamnar i en utsatt situation och blir sårbar. Till exempel kan ekonomiska problem fresta en person att begå brott.

Frågorna är personliga och kan kännas obekväma. Men kom ihåg att rekryterarna har stor respekt för kandidaten och är utbildade för att kunna utföra intervjun på rätt sätt. Vattenfall tar säkerhet på största allvar, för allas skull.

Senast uppdaterad: 2017-02-24 15:23