Chef IT & Säkerhet - Vattenfall Vattenkraft

Plats
Luleå
Sista ansökningsdag
2019-03-31
Ref.-Nr.
GY-00236
Anställningsform
Permanent

BU Hydro Nordic ansvarar för Vattenfalls 90 vattenkraftverk och 400 dammar i Norden.
Vi är ca 500 medarbetare i Sverige och Finland med huvudkontor i Luleå.
Vattenkraftens förnybara elproduktion är en förutsättning för att skapa ett klimatsmart och fossilfritt samhälle där vi spelar en viktig roll som möjliggörare för framtidens hållbara energisystem. Vi producerar ca 25 % av Sveriges totala elproduktion.
  
BU Hydro Nordic söker en driven och erfaren chef för IT och Säkerhetsenheten. BU Hydro Nordic har etablerat en ny stabsfunktion inom IT- och säkerhet för att möta de ökade kraven inom IT och säkerhetsskyddsområdet. I stabsenheten arbetar 15 medarbetare, på flera orter, fördelade i tre team; IT, infrastruktur Tech-IT och säkerhet.
 
Dina arbetsuppgifter
Som Chef IT-och Säkerhet blir ditt ansvar att långsiktigt utveckla och koordinera vårt IT och säkerhetsarbete så att BU Hydros säkerhetskultur stärks. Du kommer att ansvara för att teamen utvecklas i rätt riktning så att vi möter verksamhetens behov samt uppfyller nuvarande och framtida lagkrav inom området. Du kommer även inneha rollen som BU Hydro Nordics säkerhetskyddschef.
 
Du ska:
 • Skapa struktur, tydliga mål och genom regelbunden uppföljning motivera och engagera medarbetare så att enhetens mål kan uppfyllas
 • Koordinera IT- och säkerhetsfrågor för BU Hydro Nordic så att lagkrav enligt Säkerhetsskyddslagen samt NIS direktivet efterlevs
 • Samverka på koncern- och affärsområdesnivå i IT och säkerhetsskyddsfrågor
 • Utveckla verksamheten inom samtliga kompetensområden
 • Ansvara för myndighetskontakter (företrädesvis Svenska Kraftnät) inklusive rapportering av status och aktiviteter i säkerhetsskyddsfrågor
 • Ingå i BU Hydro Nordics ledningsgrupp och rapportera till VD
  
Vi söker dig som har
 • Mångårig ledarerfarenhet från tidigare chefspositioner inom IT och säkerhetsskydd
 • Erfarenhet och förmåga att arbeta i större organisationer/myndigheter med ett högt säkerhetstänk
 • God kännedom om säkerhetsskyddslagen och informationssäkerhet med stor praktisk erfarenhet av att hantera gällande lagkrav
 • Meriterande goda vitsord som ledare på distans
 • God kommunikativ förmåga både skriftligt och muntligt i både svenska och engelska samt förmåga att skapa förtroendefulla relationer och samarbeta med andra för att nå resultat
 • Relevant akademisk utbildning
  
För att lyckas i den här befattningen behöver du ha hög integritet samt vara en mycket driven och trovärdig förändringsledare. Du har ett strategisk perspektiv med en förmåga att värdera verksamhetens behov och prioritera insatser för att skapa bästa möjliga effekt.
 
Vi erbjuder dig
Du kommer att ha en central roll i vår vision att möjliggöra ett klimatsmart och fossilfritt samhälle. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en företagskultur där vi strävar efter att vara öppna, aktiva och positiva med arbetsuppgifter som utvecklar och utmanar dig. En god arbetsmiljö är grundläggande i allt vi gör - och säkerheten står alltid i centrum.
 
Kom och utvecklas klimatsmart tillsammans med oss!
 
Läs mer hur vi arbetar med mångfald och inkludering https://corporate.vattenfall.se/jobba-hos-oss/vattenfall-som-arbetsgivare/mangfald/
 
Mer information
Placeringsort: Luleå
Resor, främst inom Sverige, till våra olika verksamhetsorter.
 
Frågor
Rekryterare: Johan Macdonald, tel. 073-085 27 63
Rekryterande chef: Christer Ljunggren, tel. 0920-77 335
HR Chef: Anette Sundström, tel. 073-054 95 35
BA Generations säkerhetschef: Rikard Söder, tel 076-0011521 (Funktionsspecifika frågor)
 
Fackliga representanter
Carl Johansson Unionen, Anneli Jönsson Ledarna, Magnus Nilsson Akademikerna och Jarmo Marjala SEKO. Samtliga nås via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00
 
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en registerkontroll och säkerhetsintervju i enlighet med säkerhetsskyddslagen genomförs innan anställning. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.

Senast uppdaterad: 2019-03-09 08:45