Exjobb: Framtida stadsdelar - Optimering av energi och effekt mha av modelleringsverktyg

Plats
Stockholm (Solna)
Sista ansökningsdag
2018-12-15
Ref.-Nr.
YR-00072

Inom området Framtida Energisystem på Vattenfall FoU söks nu kandidater till ett examensarbete för modellering av stadsdelar i Uppsala.
 
Vattenfall Forskning och utveckling (FoU) bidrar till utvecklingen av morgondagens hållbara energisystem. FoU’s uppdrag består av att ta fram de bästa alternativen och de mest innovativa lösningarna som kan bidra till framtidens hållbara samhällen.
 
Examensarbetet är en del av FoU-portföljen VÄRME som selektivt utvecklar smarta energisystemlösningar, från byggnadsnivå till stadsdelar och samhällen.
 
Det här examensarbetet görs i samarbete med Uppsala kommun med visionen att skapa det framtida klimatpositiva energisystemet. Arbetet syftar till att utreda hur man skapar en optimal energilösning för en stadsdel. Optimeringen sker på systemnivå med hänsyn tagen till önskemål och intressen från kommunen, invånarna, byggbolagen och energileverantörer. Integrering och samspel mellan el, värme och transport (främst e-transport) utreds.
 
Konkreta frågor som kan ingå i studien är:
  • Genomgång av modellering/ beräkningsverktyg som kan vara relevanta i arbetet. Genomgången bör omfatta så väl kommersiella som Open source verktyg. Exempel på verktyg kan vara LEAP, Modelica, EdgeSim, Vesta, CitySim,…
  • Modellbygge av en stadsdel baserad på ett utvalt verktyg.
  • Flödesberäkningar i stadsdelens energisystem för att identifiera optimeringsmöjligheter.
  • Visualisering av optimeringsresultat med utgångspunkt från utvalda kriterier, exempelvis investeringsbehov, innovationsgrad, självförsörjningsgrad.
Examensarbetet är på masternivå och omfattar 30 högskolepoäng inom huvudområdet. Sökande bör vara i slutfasen av en civilingenjörsutbildning inom energisystem och ha viss kunskap om fjärrvärmesystem.
Arbetet stöds av två handledaren. En på Vattenfall och en på Uppsala kommun.
 
Ansökan skall innehålla
  • Följebrev med motivering varför Du söker ex-jobbet
  • CV med kompletta kontaktuppgifter
Startdatumet är Q1-2019 med placering i Solna.
Sista ansökningsdagen är 2018-12-15. Ansökan görs direkt på Vattenfalls hemsida under "Jobba hos oss".
För mer information kontakta Nader Padban (nader.padban@vattenfall.com) Vattenfall, Kristina Starborg (Kristina.Starborg@uppsala.se) Uppsala kommun.

Senast uppdaterad: 2018-12-05 11:45