Produktionslagschef - Vattenfall Värme

Plats
Uppsala
Sista ansökningsdag
2019-03-10
Ref.-Nr.
TS-00189
Anställningsform
Permanent

Vattenfall Heat Uppsala driver och utvecklar Vattenfalls fjärrvärmeverksamhet i Uppsala och Knivsta kommun. Området är expansivt och vi jobbar aktivt med att vara förstahandsvalet för kunden. Vi har som mål att bli CO2-neutrala senast 2030 vilket gör att vi nu investerar ca 3 miljarder kronor i att bygga nya anläggningar samt ställa om befintliga till förnyelsebara bränslen.
 
Är du en av våra framtida ledare? Nu söker vi en ny Produktionslagschef med placering i Uppsala.
 
Skiftlagen ansvarar för att våra produktionsanläggningar körs och övervakas på ett säkert, effektivt och miljömässigt sätt. Utöver drift & övervakning ingår att utföra egenkontroll, operatörsunderhåll och fortlöpande tillsyn enligt fastlagda planer.
 
Din roll som Produktionslagschef
• Du har chefsansvar över två skift och ansvarar för att dessa är rätt bemannade och innehar rätt kompetens. I ett skiftlag jobbar fyra kontrollrumingenjörer och fem drifttekniker.
• Du tillser också att anläggningarna drivs på bästa sätt i enlighet med ekonomiska, miljömässiga och säkerhetsmässiga riktlinjer.
• En viktig del av arbetet är att arbeta med arbetsmiljö, miljö, säkerhet och att alla lagar och regler efterlevs.
• Som Produktionslagschef så kommer du arbeta med ständiga förbättringar inom egna gruppen men även med andra avdelningar.
 
 
Vi söker dig som har
Dokumenterad erfarenhet av ledarskap, antingen från tidigare chefspositioner eller genom andra arbetslivserfarenheter. Du har tidigare arbetat inom produktion och processindustrin där du kommit i kontakt med drift och underhåll, miljö och arbetsmiljöfrågor.
 
Du trivs i en ledande roll och du har ett genuint intresse i att stödja, motivera och utveckla dina medarbetare mot gemensamma mål. Du har förmåga att skapa engagemang och delaktighet för gruppen och är inte rädd för att fatta beslut.
 
Ett välstrukturerat arbetssätt och en god förmåga att kommunicera är ett måste för att lyckas i rollen. Du uttrycker dig obehindrat i tal och skrift på både svenska och gärna engelska.
Vi erbjuder
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle så erbjuder vi ett omväxlande arbete med många kontaktytor. Du kommer att ingå i ett engagerat och motiverat team som står inför spännande utmaningar med digitalisering och en expansiv marknad. Förutom 63 timmars arbetstidsförkortning per år så har vi andra lockande förmåner som exempelvis ett förmånligt pensionsavtal.
 
Mer information
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
 
Frågor
Rekryterande chef Jenny Sävenhed, tfn tfn 073-81 88 332
Rekryterare Johan Macdonald, tfn 073-085 27 63
 
Fackliga representanter Kalle Almqvist, Akademikerna, Kjell Karlsson, Ledarna, Christian Magnusson, SEKO och Patrik Nenzén, Unionen. Du når dem alla via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
 
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
 
Vår organisation
Vattenfalls affärsenhet Heat Sweden Nordic producerar, distribuerar och säljer värme, ånga, kyla och el. Våra kunder är allt från företag, kommuner och landsting till privata fastighetsägare, villakunder och bostadsrättsföreningar. Huvudprodukten är fjärrvärme, som är en enkel, säker och tillförlitlig form av uppvärmning. Bränslet består i huvudsak av olika former av biomassa, avfall och torv som ger låga miljöpåverkande utsläpp. Vi är idag omkring 370 medarbetare och omsätter 2,9 miljarder kronor. Vår största anläggning finns i Uppsala och organisationen är uppdelad i tre avdelningar; Drift, Underhåll och Distribution. Vi producerar cirka 1,7 TWh värme och 200 GWh el.

Senast uppdaterad: 2019-02-13 17:45