Utredare - Vattenfall Vattenkraft

Plats
Sundsvall
Sista ansökningsdag
2019-06-09
Ref.-Nr.
GY-00243
Anställningsform
Permanent

Vattenfall Vattenkraft ansvarar för Vattenfalls 90 vattenkraftverk och 400 dammar i Norden. Vi är ca 500 medarbetare i Sverige och Finland med huvudkontor i Luleå.
Vattenkraftens förnybara elproduktion är en förutsättning för att skapa ett klimatsmart och fossilfritt samhälle där vi spelar en viktig roll som möjliggörare för framtidens hållbara energisystem.
Vi producerar ca 25 % av Sveriges totala elproduktion. För att leverera hög tillgänglighet i vår produktion behöver vi ständigt utmana oss själva, utveckla våra arbetssätt och ta tillvara digitala möjligheter. Du blir en viktig del i det arbetet!

Vattenfall Vattenkraft rekryterar en utredare till vår nordiska investeringsverksamhet.

Du som utredare kommer att tillhöra avdelning Projekt Kraftstation som idag består av 15 medarbetare. Vi är ett engagerat gäng som tillsammans har lång erfarenhet, bred kunskap och gillar utmaningar. Vi finns i Porjus, Luleå, Umeå, Skellefteå, Östersund, Sundsvall och Kristinehamn. Denna tjänst är i första hand placerad i Sundsvall.

Din roll som utredare
Du kommer att driva ett antal förstudier inför förnyelse- och vidmakthållande projekt vid kraftstationer som Vattenfall Vattenkraft ansvarar för. Du är projektledare för förstudien och tar tillsammans med projektgruppen fram förslag på åtgärder och rekommenderar ett alternativ.

Arbetet som projektledare för förstudier innebär ett stort ansvar; det handlar om att leda och styra en projektorganisation mot uppsatta mål och strategier. Teknisk utformning, ekonomiska kalkyler, analyser av risker, rapportskrivning, upphandling, tidsplanering liksom ekonomisk uppföljning ingår i arbetsuppgifterna.

Du kommer få jobba med många andra under projektens gång, t.ex. Vattenfall Vattenkrafts teknikspecialister, strateger andra utredare och projektledare, anläggningsingenjörer, inköpare och driftpersonal. Dina externa kontakter är bland annat myndigheter, nätägare, kommuner och sakägare samt leverantörer av tjänster.

Resor i tjänsten är vanligt förekommande, du reser framförallt till de aktuella vattenkraftanläggningarna och till avdelningens gemensamma möten.

Som utredare har du följande kvalifikationer
Utbildningsmässigt krävs en eftergymnasial utbildning inom maskin-, el-, eller elektroteknik, alternativt arbetslivserfarenheter som arbetsgivaren bedömer likvärdiga. Vi ser gärna att du har ett brett tekniskt kunnande inom maskin, elkraft och/eller kontrollanläggning med god analytisk förmåga. Erfarenheter av vattenkraft är en merit.

Förstudier inom vår verksamhet innebär att samarbeta med många intressenter, söka och analysera information, vara med och hitta bra lösningar till tekniskt komplexa problem och genomföra och leverera en teknisk rapport med ett förordat förslag på åtgärder i tid för projektstart. Du bör vara erfaren och trygg i din projektledarroll med ett etablerat nätverk. Du är tydlig och bra på att kommunicera och samarbeta, du är modig, beslutsmässig och kan engagera och entusiasmera en ofta geografiskt spridd projektgrupp.

Du kan tala och skriva flytande engelska och svenska, samt har B-körkort då tjänsteresorna oftast förutsätter bilkörning.

Frågor
Har du frågor är du välkommen att höra av dig till rekryterande chef, Maria Furmark tfn 070-320 64 72 eller till rekryterare Jenny Lundberg 076 140 57 73.

Fackliga representanter
Carl Johansson Unionen, Anneli Jönsson Ledarna, Magnus Nilsson Akademikerna och Jarmo Marjala SEKO. Alla nås via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.

Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.

Utveckla din klimatsmarta karriär tillsammans med oss!

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.

Senast uppdaterad: 2019-05-14 21:45