Nuclear traineeprogram

New Clear Idea #1: Undervattenskameran.

Nuclear traineeprogrammet är en del av vår framtidssatsning på kärnkraften. Programmet startar i mars och ansökan är stängd för den här gången.

Nästa steg i ansökningsprocessen

Sista ansökningsdag var den 24 november. Tack till alla som har sökt! Här nedanför ser du nästa steg i processen och viktiga datum som du kan behöva planera in i kalendern.

27–28 november väljer vi ut kandidater som vi vill gå vidare med

1–4 december – onlinetest av utvalda kandidater

5–6 december – telefonintervju med din rekryterare (cirka 10 minuter)

6–8 december – återkoppling till kandidater som inte gått vidare

11–12 december – intervju på plats av rekryterande chef och rekryterare (cirka 60 minuter)

13 december – intervju nummer två med blivande chefs chef (cirka 45 minuter)

19 december – assessment day, hela dagen på Vattenfalls kontor i Solna

20 december – kandidater får besked

21 december – säkerhetskontroller av kandidater startar

Du behövs inom kärnkraften

Nuclear traineeprogrammet är en del av Vattenfalls framtidssatsning på kärnkraften. Alla 17 traineer får anställning och är eftertraktade hos oss redan från start. Traineeprogrammet börjar den 5 mars 2018 och varar i ett år.

Flera traineeplatser är geografiskt kopplade till Vattenfalls anläggningar i Forsmark och Ringhals. Men vi bedriver kärnbränslehantering, utveckling och stödfunktioner på flera platser i landet – därför måste du vara öppen för att flytta till den ort där tjänsten erbjuds.

Under året kommer du att träffa andra traineer för teambuilding och seminarier. Jobbrotationer förekommer också, där du får inblick i andra delar som håller igång kärnkraften. Ett par teoretiska traineeuppgifter förväntas du lösa med hjälp av en virtuell arbetsplattform.

Vår förhoppning är att traineeprogrammet blir en språngbräda för ambitiösa individer – rakt in i den dynamiska energibranschen.

Läs mer om de olika traineetjänsterna

Senast uppdaterad: 2017-12-01 13:55