Traineetjänster – kärnkraft

Här kan du läsa mer om tjänsterna som ingår i Nuclear traineeprogrammet.

Observera att sista ansökningsdag var den 24 november 2017.

Kvalifikationer för traineetjänsterna:

 • Högskole- eller civilingenjörsexamen alternativt nyutexaminerad i januari 2018.
 • 0–5 års arbetserfarenhet.
 • Intresse av att fördjupa dig inom kärnkraft.


Du har goda kunskaper i det svenska språket och hanterar engelskan väl i både tal och skrift. Du är aktiv, positiv, öppen och du prioriterar säkerhet i ditt sätt att arbeta.

Här nedan följer en kort beskrivning av de olika traineetjänsterna. Du får mer information om tjänsterna ju längre fram i processen du kommer.

Traineetjänster

Systemkonstruktör

Utvecklingsingenjör inom underhåll

Systemingenjör, strömning och termohydraulik

System- och anläggningsteknik

Radiologisk säkerhet

Strategisk anläggningsutveckling

Utvecklingsingenjör betongteknik

Bergingenjör

Project Support

Nuclear Decommissioning

Uppdragsledare/projektledare – Härd & Bränsle, reaktorfysik

Driftingenjör med fokus på säkerhet

Ingenjör reaktorteknik

Analysledare (två tjänster)

Staff Function Fleet Development

Digitalisering och utveckling inom utbildning

Systemkonstruktör

Plats: Forsmark
Avdelning: Systemkonstruktion Elkraft
Ansvarig rekryterare: Marie Hellmark, 070-537 98 59

Systemkonstruktion är en av fyra avdelningar som är organiserade under Elteknik, Avdelningens uppdrag är att utföra anläggningsändringar och underhåll med konstruktionsstöd på alla kärnkraftsblock i Forsmark.

Dina huvudsakliga ansvarsområden är att

 • medverka i de om- och tillbyggnadsprojekt som pågår för Forsmarks tre reaktorer
 • ta fram principlösningar, dimensioneringar och upphandlingsunderlag
 • medverka vid tekniska utredningar inom elkraftområdet.


Som systemkonstruktör kan du känna igen dig i följande beskrivning:

 • Trivs med självständigt arbete och eget ansvar.
 • God samarbetsförmåga och förmåga att kommunicera med människor i olika yrkesroller.
 • Ser nyttan att förhålla sig till riktlinjer och policys för att kunna skapa en hållbar konstruktion.
 • Förmåga att kunna bedöma arbetet som ska utföras avseende omfattning och tidsåtgång.


Fackliga representanter: Anders Karlsson – Akademikerna, Sofie Edin – Ledarna, Ingemar Eriksson – Seko, Robin Carlberg – Unionen. Du når dem via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.


Upp

Utvecklingsingenjör inom underhåll

Plats: Ringhals
Avdelning: Maintenance Technology
Ansvarig rekryterare: Eva Gullberg, 072-202 50 13

I den här tjänsten får du möjlighet att sätta dig in i hur vi jobbar med förebyggande underhåll i både ett kortsiktigt och ett mer långsiktigt och strategiskt perspektiv. Du kommer att rotera mellan de olika teknikgrenarna inom vår underhållsavdelning med ett teoretiskt och analytiskt perspektiv. Det innebär att du får insikt och erfarenhet inom olika verksamheter. Vi ser också fram emot att få ta del av dina kunskaper och ditt perspektiv. Det finns stor möjlighet att påverka tjänstens inriktning beroende på vad du har för intressen.

Dina huvudsakliga ansvarsområden är att

 • arbeta med analyser, underhållsoptimering och underhållsmetodik.


Som utvecklingsingenjör kan du känna igen dig i följande beskrivning:

 • Trivs med självständigt arbete och möjligheten att ta egna initiativ.
 • Samarbetsförmåga för att kunna ha en god samverkan mellan olika avdelningar.
 • Arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner dem i sina beståndsdelar för att kunna lösa komplicerade problem.
 • God kommunikativ förmåga för att kunna föreslå lösning eller tillsammans med andra hitta en sådan med syfte att säkerställa säker och stabil drift.


Fackliga representanter: Ola Jönsson – Akademikerna, Eva-Lena Green – Unionen, Lars Nydén – Ledarna, Mårten Walfridsson – Seko. Du når dem via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.


Upp

Systemingenjör, strömning och termohydraulik

Plats: Forsmark
Avdelning: Processteknik
Ansvarig rekryterare: Marie Hellmark, 070-537 98 59

Som medarbetare hos gruppen för processdynamik får du ansvar för beräkningar och analyser inom det processtekniska området. Det innefattar att vara ett fackstöd i dagliga operativa såväl som projekt- eller uppdragsspecifika frågeställningar till hela organisationen. Du får hantera strategiskt viktiga frågor och förväntas delta i nödvändig vidareutveckling inom området baserat på externa krav och identifierade behov.

Dina huvudsakliga ansvarsområden är att

 • ta fram och dokumentera termohydrauliska belastningsunderlag i syfte att verifiera hållfasthet
 • medverka i skadeorsaksutredningar
 • utföra och granska andra typer av analyser och utredningar inom det processtekniska området
 • delta i verksamhetsutveckling på såväl den egna gruppen som tillsammans med våra kollegor inom Vattenfallkoncernen.


Som systemingenjör kan du känna igen dig i följande beskrivning:

 • Behöver självständigt kunna ta ansvar för en uppgift med viss handledning samt kunna söka information ur referensdokument.
 • För att lyckas med arbetsuppgifterna måste arbetet planeras och organiseras på ett bra sätt, samt att avvikelser mot planerad leveranstid lyfts upp och kommuniceras. Vid behov krävs att prioritering av arbetet sker på ett effektivt sätt tillsammans med närmsta chef.
 • Eftersom flertalet arbetsuppgifter är direkt kopplade till säkerheten krävs att korrekta avvägningar och prioriteringar görs. Det är även nödvändigt att ha förmågan att väga samman komplex information samt visa omdöme vid uttalanden och agerande.


Fackliga representanter: Anders Karlsson – Akademikerna, Sofie Edin – Ledarna, Ingemar Eriksson – Seko, Robin Carlberg – Unionen. Du når dem via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.


Upp

System- och anläggningsteknik

Plats: Solna
Avdelning: Projects & Services
Ansvarig rekryterare: Eva Häger, 072-728 27 57

Fokus inom Projects & Services är att utveckla kompetens inom valda tekniska discipliner samt verka som "centre of excellence" inom projektledning. Vi jobbar aktivt med ständiga förbättringar och utveckling av våra modeller och metoder för att Vattenfall ska vara bland de bästa inom våra områden. Inom avdelning System- och anläggningsteknik arbetar vi i huvudsak med maskin- och processteknik, byggteknik, elkraft- och kontrollsystem samt säkerhetsanalys. Vi söker nu en trainee som kommer att verka inom ett eller flera av dessa områden. Beroende på dina färdigheter och önskemål kan du komma att arbeta både som delprojektledare och teknisk expert i olika uppdrag inom, eller angränsande till, nedan nämnda områden.

Dina huvudsakliga ansvarsområden är

 • anläggnings- och systemkonstruktion
 • strukturmekaniska beräkningar på stål- och/eller betongkonstruktioner
 • analys av elkraftsystem
 • termohydrauliska och flödesdynamiska analyser samt andra utredningar inom avdelningens kompetensområden.


Som trainee till System- och anläggningsteknik kan du känna igen dig i följande beskrivning:

 • God samarbetsförmåga och lätt för att skapa goda relationer.
 • Van att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
 • Uthållig för att kunna ha genomföra ett kvalitativt arbete även i långa projekt.


Fackliga representanter: Adam Rush – Akademikerna, Anders Bohlin – Unionen, Christer Gustafsson – Ledarna, Ingemar Eriksson – Seko. Du når dem via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.


Upp

Radiologisk säkerhet

Plats: Solna eller Göteborg
Avdelning: Projects & Services
Ansvarig rekryterare: Eva Häger, 072-728 27 57

Fokus inom Projects & Services är att utveckla vår kompetens inom valda tekniska discipliner samt verka som ”centre of excellence” inom projektledning. Vi jobbar aktivt med ständiga förbättringar och utveckling av våra modeller och metoder för att Vattenfall skall vara bland de bästa inom våra områden. Detta innebär verksamhet i form av projektledning, projektstöd, tekniska specialisttjänster och kärnsäkerhetsuppdrag. Inom Säkerhet och Miljö arbetar vi med radiologisk säkerhet, miljö och MTO (Människa, Teknik, Organisation).

Dina huvudsakliga ansvarsområden är

 • utredningar inom radiologisk säkerhet såsom radiologiska omgivningskonsekvensanalyser, strålskärmsberäkningar, kravtolkning, radiologisk kartläggning och generellt strålskydd
 • dokumentering av utredningar och eventuellt ta fram textunderlag till säkerhetsredovisningar.


Som trainee för radiologisk säkerhet kan du känna igen dig i följande beskrivning:

 • God samarbetsförmåga och lätt för att skapa goda relationer.
 • Van att arbeta självständigt och ta egna initiativ för att driva sina egna arbetsuppgifter framåt.
 • Flexibel då förutsättningarna kan ändras och i förändringarna finns många möjligheter som kan tillvaratas.
 • Baskunskap inom antingen radiofysik, kärnkemi, reaktorfysik, strålskydd.
 • God problemlösande analysförmåga då uppgifterna inom området är ofta komplexa frågeställningar inom området radiologisk säkerhet som ska lösas analytiskt.


Fackliga representanter: Adam Rush – Akademikerna, Anders Bohlin – Unionen, Christer Gustafsson – Ledarna, Ingemar Eriksson – Seko. Du når dem via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.


Upp

Strategisk anläggningsutveckling

Plats: Ringhals
Avdelning: Anläggningsutveckling
Ansvarig rekryterare: Eva Gullberg, 072-202 50 13

Dina huvudsakliga ansvarsområden är

 • arbete i team med strategier för Ringhals långsiktiga utveckling. Fokus på lönsamhet och affärsbaserad riskvärdering. Implementering och förvaltning av metod för tillgångsförvaltning. Inom enhetens ansvarsområde ingår också utveckling av säkerheten och uppfyllande av gällande och kommande säkerhetskrav.

Som trainee hos Strategisk anläggningsutveckling kan du känna igen dig i följande beskrivning:

 • För att arbeta med den långsiktiga utvecklingen av Ringhals krävs förmåga att tänka holistiskt och med långt tidsperspektiv, samt att kunna förstå samband.
 • God samarbetsförmåga då tjänsten kräver samverkan för att lyckas nå resultat.
 • En viktig del av arbetet handlar om att inhämta och att dela med sig av information. Därför är det viktigt att ha en god kommunikativ förmåga.
 • Problemlösande analysförmåga för att vid utveckling av strategier kunna väga samman flera olika faktorer, att analysera deras betydelse och att kunna dra korrekta slutsatser.


Fackliga representanter: Ola Jönsson – Akademikerna, Eva-Lena Green – Unionen, Lars Nydén – Ledarna, Mårten Walfridsson – Seko. Du når dem via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.


Upp

Utvecklingsingenjör betongteknik

Plats: Solna, Östhammar eller Oskarshamn
Bolag: SKB
Ansvarig rekryterare: Åsa Lindwall, 070-304 33 66

Inom enheten Slutförvarsteknik finns gruppen Teknikutveckling som ansvarar för att utveckla teknik och metoder för betongtillämpningar till de olika slutförvarsanläggningarna för använt kärnbränsle samt långlivat och kortlivat radioaktivt avfall. Inom betongområdet arbetar vi bland annat med konstruktion, materialutveckling, utveckling av produktionsmetoder och kravuppfyllnad. Bland våra arbetsmetoder finns utredningsarbete vid skrivbord, försök i laboratorium och i fält samt projektledning.

Dina huvudsakliga ansvarsområden är

 • teknikutveckling, konstruktion och industrialisering av de barriärsystem som utgörs främst av konstruktioner uppförda i betong.


Som utvecklingsingenjör kan du känna igen dig i följande beskrivning:

 • Arbetet behandlar ofta komplexa frågor där man behöver kunna bryta ner frågorna i sina beståndsdelar för att lösa uppgiften. Ett mått av kreativitet och struktur behövs för att kunna lösa teknikfrågor på ett effektivt sätt.
 • För att kunna driva utvecklingsfrågor på ett effektivt sätt krävs initiativkraft och driv. En utvecklingsingenjör förväntas vara självgående i stort även om stöd och hjälp från kolleger är ett självklart och naturligt inslag i vardagen.
 • Utveckling sker i uppdragsform eller projektform och i bägge fallen är det viktigt att planera, organisera, prioritera på ett effektivt sätt. Dessutom är det viktigt att kunna hålla uppsatta tidsramar.
 • I ett komplext arbetsfält som innefattar kontakter med konsulter, egna forskare, specialister och projektgrupper är samarbetsförmåga nödvändig för att få framdrift och att för att skapa en kreativ miljö.


Fackliga representanter: Marika Westman – Saco, Carina Gottfridsson – Unionen, Bo Johansson – Ledarna. Du når dem via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.


Upp

Bergingenjör

Plats: Forsmark
Bolag: SKB
Ansvarig rekryterare: Åsa Lindwall, 070-304 33 66

Enheten Konstruktion har ett företagsövergripande uppdrag inom konstruktionsområdet för att konstruera och utveckla SKB:s samtliga kärntekniska anläggningar.

Dina huvudsakliga ansvarsområden är

 • CAD-modellering och producering av CAD-material
 • samgranskning av CAD-underlag och samordning kring CAD-frågor för projektering
 • utveckling av bygg- och informationshantering i modellering av platsmodell (BIM).
 • granskning och kvalitetsbedömning av bergtekniska rapporter från externa leverantörer
 • produktionsplanering utifrån platsmodell och geotekniska provtagningar
 • effektutvärdering av produktionstidplaner
 • projektering och medverkan vid projekteringsarbete för utbyggnad av befintligt låg- och medelaktivt förvar (SFR) samt slutförvar för använt kärnbränsle (SFK).


Som bergingenjör kan du känna igen dig i följande beskrivning:

 • Noggrann och strukturerad för att kunna arbeta metodiskt och systematiskt i syfte att ligga steget före.
 • Öppen för nya förslag och kreativ i angreppssätt, samtidigt som drivet finns för att utveckla arbetssätt och metoder.
 • Vanligtvis lång tidshorisont i projekt och uppgifter kräver därför både engagemang och ihärdighet.


Fackliga representanter: Marika Westman – Saco, Carina Gottfridsson – Unionen, Bo Johansson – Ledarna. Du når dem via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.


Upp

Project Support

Plats: Solna, Göteborg eller Ringhals
Avdelning: Project Support
Ansvarig rekryterare: Shala Jamshid, 070-237 93 25

Som trainee inom Project Support får du en lärorik resa som leder till en förståelse för och övergripande kunskap inom stora delar av vår projektverksamhet. Du kommer att arbeta operativt i projekt tillsammans med vår personal inom projektledningsfunktionen och med fokus på projektkvalitet, riskarbete och business case men även med projektplanering, koordinering och projektledning.

Du kommer även att vara involverad i utveckling av metodik för styrning av dessa områden. Du får ta del av hela vår verksamhet inom projektstöd med stöd av våra medarbetare. Ansvarsnivå och möjligheter beror på individen. Viktigast för oss och dig är att du har intresset och vill ta del av vår avdelnings samlade kunskap.

Dina huvudsakliga ansvarsområden är att

 • delta i arbetet med att identifiera och värdera projektrisker
 • stödja vår Cost engineering-funktion med framtagande av projektkalkyl och business case
 • arbeta med kvalitetsledning, konfigurationsstyrning, verifiering & validering och kravhantering
 • vara delaktig i att granska projektens ekonomiska förutsättningar
 • stötta koordineringsfunktionen vid styrning och analys av projektekonomin
 • förstå och analysera projekttidplaner
 • vara delaktig i utvecklingen av långsiktiga strategier, metoder och arbetssätt för ovanstående områden.


Som trainee hos Project Support kan du känna igen dig i följande beskrivning:

 • God samarbetsförmåga då de flesta projekt görs i grupper och samarbeta krävs både med interna och externa stakeholders.
 • Strukturerat arbete och noggrann planering är nödvändigt för att kunna ha ett bra flöde och struktur i processerna.
 • Förmåga att kunna prioritera och att kunna vara flexibel då arbetet sker i många olika delar i verksamheten och i flera olika projekt på samma gång.


Fackliga representanter: Adam Rush – Akademikerna, Anders Bohlin – Unionen, Christer Gustafsson – Ledarna, Ingemar Eriksson – Seko. Du når dem via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.


Upp

Nuclear Decommissioning

Plats: Solna och/eller Ringhals
Avdelning: Decom Center & Development
Ansvarig rekryterare: Oskar Fors, 070-240 94 02

Nuclear Decommissioning är ansvariga för en säker och kostnadseffektiv nedmontering och avveckling av Vattenfalls kärnkraftverk i Sverige och Tyskland. Som trainee kommer du att vara en del av avdelningen Decom Center & Development som ansvarar för att stödja Vattenfalls avvecklingsprogram med kompetens och strategier för en säker och trygg kärnkraftsavveckling och avfallshantering. Nuclear Decommissioning är ett nytt område inom Vattenfall, vars syfte utgör möjligheter och utmaningar vid planering och genomförande av stora komplexa projekt.

Som trainee inom Decom Center & Development kommer ditt fokus vara att stödja utvecklingsprojekten inom Ringhals 1 och 2.

Dina huvudsakliga ansvarsområden är att

 • delta i avvecklingsprojekten för Ringhals 1 och 2
 • utveckla och förbättra kärnavfallshanteringen och avvecklingen inom projekten
 • göra uppföljning av projektplanering, ekonomi och implementeringsarbetet.


Som trainee hos Nuclear Decommissioning kan du känna igen dig i följande beskrivning:

 • God samarbetsförmåga då samverkan krävs både med interna och externa stakeholders.
 • Strukturerat arbetssätt och noggrann planering är nödvändigt för att kunna ha ett bra flöde och struktur i projekten.
 • Van att arbeta självständigt och ta egna initiativ för att driva sina egna arbetsuppgifter framåt.


Fackliga representanter: Adam Rush – Akademikerna, Anders Bohlin – Unionen, Christer Gustafsson – Ledarna, Ingemar Eriksson – Seko. Du når dem via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.
Upp

Uppdragsledare/projektledare – Härd & Bränsle, reaktorfysik

Plats: Ringhals
Avdelning: Teknik – Härd & Bränsle
Ansvarig rekryterare: Eva Gullberg, 072-202 50 13

Avdelningen har ett helhetsperspektiv med anläggningarna och reaktorsäkerheten i fokus och tjänsten har många kontaktytor inom Ringhals, Vattenfall och bränsleleverantörer. Utöver detta kommer traineen att ha ett nära samarbete med kollegor och vid sidan av projekten bland annat arbeta med bränsleinspektioner, bränsleekonomi och safeguards.

Dina huvudsakliga ansvarsområden är att

 • leda och driva projekt inom bränsleområdet. Du gör tidplaner, leder 4-5 projektdeltagare och driver projekten från start till mål. Det handlar mestadels om dokumentationsprojekt och dessa spänner över ett brett spektrum.


Som uppdragsledare/projektledare – Härd & Bränsle, reaktorfysik kan du känna igen dig i följande beskrivning:

 • Som projektledare är det viktigt att ta initiativ, sätta igång aktiviteter, följa upp och tillsammans med projektgruppen uppnå resultat. Hos Härd & Bränsle handlar projekt ofta om nya bränsletyper som ska kvalificeras.
 • Samverkan sker med många olika intressenter och god förmåga krävs för att på ett lyhört och smidigt sätt kunna skapa en konstruktiv kommunicerar.
 • Gärna med inriktning reaktorfysik under genomförd ingenjörsutbildning.


Fackliga representanter: Ola Jönsson – Akademikerna, Eva-Lena Green – Unionen, Lars Nydén – Ledarna, Mårten Walfridsson – Seko. Du når dem via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.


Upp

Driftingenjör med fokus på säkerhet

Plats: Ringhals, Väröbacka
Avdelning: Produktion
Ansvarig rekryterare: Eva Gullberg, 072-202 50 13

Avdelning Produktion ska säkert, stabilt och långsiktigt driva tilldelad verksamhet så att blocken producera den el som efterfrågas och som utlovas enligt plan. Traineen kommer ha ett nära samarbete i en operativ verksamhet och möjlighet att utveckla sig i arbetet med anläggningarnas drift och anläggningskonstruktion.

Dina huvudsakliga ansvarsområden är att

 • hantera uppkomna tekniska frågeställningar såsom störningar, produktionsbortfall och produktionshot.


Som driftingenjör kan du känna igen dig i följande beskrivning:

 • God förmåga att på egen hand kunna leda, fördela, prioritera och följa upp arbetet för tilldelade uppgifter, både på kort och lång sikt. Både för arbetsuppgifter som man, via samarbete med andra, ska hantera själv samt lite större uppgifter som man ska vara sammanhållande för.
 • Vanligtvis lång tidshorisont i projekt och uppgifter kräver därför både engagemang och uthållighet.
 • Samarbeten är en förutsättning för att lyckas och du tar på ett naturligt sätt tillvara gruppens samlade kompetens och har förmåga att se till människorna och deras individuella utveckling, såväl som till gruppens utveckling.


Fackliga representanter: Ola Jönsson – Akademikerna, Eva-Lena Green – Unionen, Lars Nydén – Ledarna, Mårten Walfridsson – Seko. Du når dem via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.


Upp

Ingenjör reaktorteknik

Plats: Forsmark
Avdelning: Underhåll
Ansvarig rekryterare: Åsa Lindwall, 070-304 33 66

Gruppen Reaktor ingår i enheten Strukturell Integritet och Bränsleservice på avdelningen Underhåll. Enheten för strukturell integritet och bränsleservice är en relativt ny enhet med helhetsgrepp på reaktorn. Som trainee på gruppen Reaktor kommer du att vara med och ansvara för avancerat underhåll av reaktortank, interndelar, bränsle och reaktorns huvudsystem. I det ansvaret ingår arbete med att både förvalta och utveckla underhållsstrategier för teknikområdena reaktortank, drivdon och huvudcirkulationspumpar (HCP).

Dina huvudsakliga ansvarsområden är att

 • agera projektledare i syfte att vidmakthålla status på reaktortank, drivdon och HCP
 • utveckla utrustning som används inom teknikområdena reaktorhall, drivdon och HCP
 • sammanhålla/genomföra tekniska utredningar.


Som ingenjör reaktorteknik kan du känna igen dig i följande beskrivning:

 • Verksamheten har höga kvalitetskrav som kräver att man har ett gott omdöme i sitt agerande och sina beslut.
 • För att nå resultat krävs att man är ihärdig, överväger och analyserar olika metoder och lösningar samt slutför sina uppgifter och projekt.
 • Samarbete och god förmåga att kommunicera med andra är viktigt då man i arbetet är beroende av varandras kompetenser, både inom och utanför gruppen. Smidighet, lyhördhet samt att bidra i diskussioner på ett positivt sätt är andra framgångsfaktorer.


Fackliga representanter: Ulrica Sålders – Akademikerna, Arvo Jelekäinen – Ledarna, Roger Persson – Seko, Robin Carlberg – Unionen. Du når dem via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.


Upp

Analysledare

Plats: Forsmark
Avdelning: Utveckling underhållsteknik
Ansvarig rekryterare: Isis Larsson, 076-131 47 49

Utvecklingsgruppen ingår i enheten Underhållsteknik inom avdelningen Underhåll på Forsmarks Kraftgrupp. Som trainee i Utvecklingsgruppen kommer du tillsammans med cirka 15 andra analysledare leda och länka samman teknisk kompetens och kunskap för en lång och säker drift i Forsmark. Som analysledare leder du grupper i projektform för att utveckla underhållet av kraftverkets tre produktionsanläggningar. Till denna position söker vi två traineer.

Dina huvudsakliga ansvarsområden är att

 • hålla ihop och rapportera en samlad analys av olika tekniska områden av anläggningen för att spegla aktuell status
 • analysera orsaker och rapportera händelseförlopp vid produktionsstörningar
 • genomföra analyser för att optimera anläggningens underhållsprogram både i samband med förnyelse av anläggningen och för befintlig utrustning
 • ta fram strategier för att klara den framtida driften när äldre komponenter inte längre kan återanskaffas
 • granska förändringar i underhållsprogram och underhållsinstruktioner för att minimera risken för reaktorsäkerhets- och produktionspåverkan.


Som analysledare kan du känna igen dig i följande beskrivning:

 • God struktur i arbetet för att ha framdrift i uppdraget.
 • Analysledaren leder och motiverar andra, samordnar analysgrupper och är en referenspunkt för hela organisationen. Därför är det viktigt att du känner dig bekväm i en ledarroll och har förmåga att skapa ett gott samarbete med medlemmar från olika enheter.
 • Självständigt arbete för att kunna söka information från dokumentation och medarbetare.


Fackliga representanter: Ulrica Sålders – Akademikerna, Arvo Jelekäinen – Ledarna, Roger Persson – Seko, Robin Carlberg – Unionen. Du når dem via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.


Upp

Staff Function Fleet Development

Plats: Solna. Arbete sker även i Forsmark och Ringhals
Avdelning: Staff Function Fleet Development
Ansvarig rekryterare: Daniel Ruja, 070-372 76 91

Verksamheten har som uppgift att stödja cheferna och ansvara för de långsiktiga strategiska frågorna. Kandidaten ska vara kontaktytan mellan olika avdelningar. Som trainee har du möjlighet att få chans att ta del av koncernens strategiska stabsarbete.

Dina huvudsakliga ansvarsområden är att

 • arbeta med strategiskt långsiktiga frågor och utvärdera/utreda strategiska utmaningar och omvärldstrender
 • löpande följa upp affärsområdenas prestation genom att vara nära verksamheten på plats i verksamhetsuppföljningen.


Som trainee på Staff Function Fleet Development kan du känna igen dig i följande beskrivning:

 • Struktur i arbetet är en förutsättning för att kunna ha framdrift i sitt arbete.
 • God samarbetsförmåga då samverkan krävs både med interna och externa stakeholders.


Fackliga representanter: Adam Rush – Akademikerna, Anders Bohlin – Unionen, Christer Gustafsson – Ledarna, Ingemar Eriksson – Seko. Du når dem via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.


Upp

Digitalisering och utveckling inom utbildning

Plats: Oskarshamn, Ringhals, Studsvik (Nyköping) eller Forsmark.
Avdelning: KSU – Kärnkraftsäkerhet och utbildning
Ansvarig rekryterare: Johan Macdonald, 073-085 27 63

KSU har som uppgift att utbilda drift- och underhållspersonal inom kärnkraften i Sverige. Med informations- och kommunikationsteknik utvecklar vi ständigt vår undervisning och verksamhet. Som trainee får möjlighet att driva den digitala utvecklingen framåt. Vi ser fram emot att få ta del av dina kunskaper och ditt perspektiv.

Dina huvudsakliga ansvarsområden är att

 • delta i utvecklingsuppdrag och projekt inom digitalisering utav KSU:s läromedel och verksamhet
 • medverka till implementering av metodik och arbetssätt för fortsatt digitalisering av KSU
 • arbeta med VR och AR och annan visualiseringsteknik, utveckla kopplingar till traditionella verktyg som animeringar, simuleringar, e-learning etc. I denna roll kommer du ta del av ny forskning och omvärldsbevakning för att KSU:s arbete ska ligga i framkant inom detta område.


Som trainee för digitalisering och utveckling inom utbildning kan du känna igen dig i följande beskrivning:

 • Goda kunskaper inom informations- och kommunikationsteknik samt ett tekniskt intresse. Du kommer vara en kunskapsresurs för andra.
 • God samarbetsförmåga och flexibilitet i arbetet.
 • Som person är det viktigt att du kan motivera medarbetare och skapa engagemang för dina uppdrag. Du är prestationsorienterad och söker aktivt nya utmaningar.


Fackliga representanter: Patrik Olsson – Sveriges Ingenjörer, Bjarne Olsson – Unionen, Åke Wallin – Ledarna, Mårten Walfridsson – Seko. Du når dem via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.

Upp

Senast uppdaterad: 2017-11-25 00:00