Marie Nissers stipendium

Arbetet med vårt kulturarv fortsätter även om stipendiet upphör.

Vattenfall har valt att lägga ner Marie Nissers stipendium. Stipendiet har gett Vattenfall en unik möjlighet att upparbeta ett nätverk och en dialog med kulturarvssektorn, det samtalet och det samarbetet kommer naturligtvis att fortsätta men i nya former.

Stipendiet har delats ut årligen sedan 2007 och vi vill tacka för alla intressanta projektidéer som kommit in och särskilt vinnarna som belönats.

Syftet med stipendiet var att ge en möjlighet att genomföra studier och undersökningar om Vattenfalls eller energibranschens kulturarv i de nordiska länderna.

Sista stipendiaterna i maj 2015

En studie av elektriska köksmaskiner som aldrig fick se dagens ljus och en dokumentation av konstverk på väggarna i gamla kraftstationer. Dessa två projekt har nu belönats med stipendium från Vattenfalls kulturarvskommitté.

Marie Nisser-stipendiaterna Karin Carlsson och Henrik von Klopp, med Svante Färnbo från Vattenfalls kulturarvskommitté i mitten.

Karin Carlsson, historiker vid Stockholms universitet, får 30 000 kronor för att studera hur köket påverkades och utvecklades efter elens intåg och hur vardagen förändrades, eller inte förändrades, främst för kvinnorna. Hon tänker också titta på de fantasifulla innovationer som kom fram men som aldrig förverkligades.

Henrik von Klopp är fotograf och har i flera år specialiserat sig på industrier och kraftproduktionsanläggningar. Även han får 30 000 kronor för att kartlägga och dokumentera väggmålningar som konstnären Ebbe Berg utförde i Vattenfalls verk, främst på 40- och 50-talen. Många av målningarna är idag i dåligt skick och kan genom dokumentationen bevaras för eftervärlden. Väggmålningarna omfattar framför allt kartor, sprängskisser och liknande.

Mer historia

Vattenfalls kulturarvskommitté ligger bakom en webbplats som beskriver Vattenfalls historia med artiklar, filmer, bilder med mera.

Vår historiska webbplats

Senast uppdaterad: 2017-02-10 13:02