Ersättningar och förmåner

Vi erbjuder konkurrenskraftiga ersättningar och förmåner genom att vara en arbetsgivare som belönar framstående prestationer, fokuserar på potential samt erbjuder flexibla förmåner och lösningar som stimulerar de anställda i deras arbete.

Ersättning

Ersättningen på Vattenfall utformas för att främja en stark prestationskultur genom att uppmuntra hållbara förbättringar av affärsresultat, stöd för vår företagskultur och önskade beteenden. Samtidigt ska vi vara konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva på den relevanta arbetsmarknaden.

Vattenfall har varierande lösningar för ersättningar och förmåner som kan skilja sig mellan olika regioner, placeringar och verksamheter.

Lönesättningen tar hänsyn till individuella prestationer och marknadsläget för tjänsten i fråga. Den årliga grundlönen utvärderas regelbundet utifrån individuella eller lokala överenskommelser. Det förekommer även olika typer av belöningar beroende på tjänst, till exempel bonus.

Flexibla förmåner och lösningar

Försäkringar

Vattenfall erbjuder olika konkurrenskraftiga marknadsprodukter som liv eller olycksfallsförsäkringsskydd under särskilda anställningsförhållanden och dessa kan även omfatta familjemedlemmar.

Pensionsprogram

Vattenfall erbjuder anställda att ansluta sig till företagets pensionsprogram.

Balans mellan arbete och fritid

För att verka för en bättre balans mellan de anställdas arbetsliv och privatliv erbjuder Vattenfall ett urval av flexibla valmöjligheter som till exempel att arbeta hemifrån med hjälp av ny kommunikationsteknik.

Sportaktiviteter, hälsovård och välbefinnande

Många Vattenfallföretag erbjuder olika aktiviteter och friskvårdsprogram som fotboll, basket, squash, yoga, baseboll och mycket mer. Ibland förekommer även träningspass/informationstillfällen som är utformade för att maximera balansen mellan arbete och fritid och främja en hälsosam livsstil. Vi erbjuder också företagshälsovård och läkarkontroller.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 14:26