Kärnvärden

Våra tre kärnvärden är en naturlig del i vårt dagliga arbete och vägleder oss i allt vi gör.

Kärnvärden

  1. Safety
  2. Performance
  3. Cooperation

1. Safety

Vi bryr oss om våra medarbetares, våra underleverantörers och samhällets hälsa och säkerhet. Alla åtgärder måste vidtas på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Vi anstränger oss ständigt på alla sätt och vis för att förebygga skador och arbetsrelaterade sjukdomar. Vi arbetar hårt för att öka medvetenheten och kunskapen kring säkerhet och ett säkert beteende. Våra produktionsanläggningar måste uppfylla höga krav på processäkerhet, från design- till tillverkningsstadiet.

2. Performance

Vi har starkt fokus på att uppnå våra mål samtidigt som vi agerar i enlighet med våra kärnvärden. Det är naturligt för oss att alltid göra vårt bästa och att ständigt utvärdera våra aktiviteter för att förbättra oss. Samtidigt som vi gör framsteg säkerställer vi utmärkta resultat för att kunna göra verklighet av vår strategiska inriktning. Vi gör det vi säger att vi ska göra, och vi håller vad vi lovar.

3. Cooperation

Vi litar på varandra och vi arbetar tillsammans på ett öppet sätt för att nå våra mål och göra verklighet av vår vision. Vi vill skapa en ny era av samarbete där vi lär känna varandra bättre, tänker, agerar och delar med oss av våra kunskaper samtidigt som vi lär av varandra och utbyter erfarenheter över lands-, divisions- och funktionsgränser. Det här synsättet är också grunden för alla samarbeten med våra externa intressenter.

Senast uppdaterad: 2013-10-16 13:58