Mångfald och inkludering

På Vattenfall bygger vi på det faktum att team som präglas av mångfald kan prestera bättre än homogena team. Men vi kan bara frigöra och dra nytta av kraften i mångfalden om vi får alla att känna sig inkluderade.

Olika människor med olika perspektiv på saker och ting skapar förutsättningar för att göra bättre affärer. Det betyder att vi får olika infallsvinklar på de frågor vi behöver ta itu med, att vi bättre representerar vår omvärld och att vi alltid har ett stort urval av kandidater när vi behöver rekrytera. Vi tror att det i slutändan ger ett mer tolerant klimat på våra arbetsplatser och större arbetsglädje.

Vad mångfald och inkludering innebär för oss

Mångfald

Vilka vi är ...

Vi är alla individer. Vi är olika vad gäller könsidentitet, sexuell läggning, utbildning, ålder, kultur, etnicitet, erfarenhet, familjeförhållanden, tro, religion och perspektiv.

Inkludering

... och hur vi beter oss

handlar om att känna sig uppskattad och kunna bidra. Inkludering är när alla känner sig som en del av teamet.

Två sidor av samma mynt. Mångfald handlar om att visa att vi är olika. Inkludering innebär att vi utnyttjar våra olikheter maximalt.

Sedan 2015 är mångfald och inkludering en väl förankrad del av vår strategi, och alla ledamöter i Vattenfalls koncernledning stödjer aktivt vår vision och strategi för just detta och visar sitt engagemang på olika sätt.

”Mångfald leder till större arbetsglädje.”

Magnus Hall
Koncernchef för Vattenfall

”Jag vill att alla ska känna sig inkluderade.”

Tuomo Hatakka
Senior Vice President Heat
Diversity & Inclusion Officer


Som stöd för vår strategi för mångfald och inkludering hjälper Vattenfall-principerna Aktiv, Öppen, Positiv och Arbetsmiljö och säkerhet oss att bli ett företag som präglas av just mångfald och inkludering.

Vi är öppna för och positiva till olika perspektiv och arbetar aktivt för att förverkliga vår ambition att vara en arbetsplats med mångfald och inkludering. På så vis kan våra medarbetare känna sig säkra och värdesatta för dem de är och vi kan frigöra och dra nytta av kraften i mångfalden. 

Vi anser att de bästa lösningarna skapas genom att vi är nyfikna och bjuder in alla att vara med och främja ett mer klimatsmart sätt att leva.

Mångfald och inkludering – i allt vi gör

Kön

Könsidentitet och sexuell läggning

Etnicitet, religion eller annan trosuppfattning

Åldersmångfald

Individuell förmåga

Medarbetarnätverk

Senast uppdaterad: 2018-04-23 11:42