Mångfald och delaktighet

På Vattenfall bygger vi verksamheten på det faktum att team som präglas av mångfald kan prestera bättre än homogena team. Men vi kan bara släppa loss och dra nytta av kraften i mångfalden om vi får alla att känna sig inkluderade.

Personer med olika perspektiv på saker och ting skapar förutsättningar för att göra bättre affärer. Det betyder att vi får olika infallsvinklar på de frågor vi behöver ta itu med, att vi korrekt representerar vår omvärld och att vi alltid har ett stort urval av kandidater när vi behöver rekrytera. Vi tror att det i slutändan ger ett mer tolerant klimat på våra arbetsplatser och större arbetsglädje.

Vad mångfald och delaktighet innebär för oss

Mångfald

Vilka vi är ...

Vi är alla individer. Vi har olika könsidentitet, sexuell läggning, utbildning, ålder, kulturell bakgrund, etnicitet, erfarenhet, familjesituation, åsikter, religion och synsätt.

Delaktighet

... och hur vi beter oss

handlar om att känna sig uppskattad och kunna bidra. Delaktighet innebär att alla känner sig som en del av teamet.

Två sidor av samma mynt. Mångfald handlar om att visa att vi är olika. Delaktighet innebär att vi utnyttjar våra olikheter maximalt.

Sedan 2015 är mångfald och delaktighet en väl förankrad del av vår strategi, och alla ledamöter i Vattenfalls koncernledning stödjer aktivt vår vision och strategi för just detta och visar sitt engagemang på olika sätt.

”Mångfald leder till större arbetsglädje.”

Magnus Hall
Koncernchef för Vattenfall

”Jag vill att alla ska känna sig delaktiga.”

Tuomo Hatakka
Senior Vice President Heat
Diversity & Inclusion Officer


Som stöd för vår strategi för mångfald och delaktighet hjälper Vattenfall-principerna Aktiv, Öppen, Positiv och Arbetsmiljö och säkerhet oss att bli ett företag som präglas av just mångfald och delaktighet.

Vi är öppna för och positiva till mångfaldsperspektiv och arbetar aktivt för att förverkliga vår ambition att vara en arbetsplats med mångfald och delaktighet och på så vis göra det möjligt för våra medarbetare att känna sig säkra och uppskattade och frigöra och dra nytta av kraften i mångfalden.

Vi anser att de bästa lösningarna skapas genom att vi är nyfikna och låter alla vara med och främja ett mer klimatsmart sätt att leva.

Mångfald och delaktighet – i allt vi gör

Kön

Könsidentitet och sexuell läggning

Etnicitet, religion eller andra övertygelser

Åldersmångfald

Individuell kompetens

Medarbetarnätverk

Senast uppdaterad: 2018-04-23 11:42