Mångfald och inkludering

Mångfald och inkludering – i allt vi gör.

"Skapar arbetsglädje"

Personer med olika perspektiv på saker och ting skapar förutsättningar för att göra bättre affärer. Det innebär att söka efter olika infallsvinklar till de utmaningar vi ställs inför, att verkligen representera vår omvärld och att ha en bred urvalsbas av kandidater när vi behöver rekrytera. Jag tror också att det ger ett mer tolerant klimat på våra arbetsplatser och innebär en större arbetsglädje.

Magnus Hall
Koncernchef för Vattenfall

"Får alla att känna sig inkluderade"

Det är ett faktum att team som präglas av mångfald kan prestera bättre än homogena team. Men vi kan bara släppa loss och dra nytta av kraften i mångfalden om vi får alla att känna sig inkluderade.

Tuomo Hatakka
Diversity & Inclusion Officer och Senior Vice President Heat

Förstärka The Vattenfall Way

Mångfald och inkludering är inte ett mål i sig. Det handlar om att vara det företag vi vill vara. Ett företag vi är stolta över. I slutänden handlar det om att göra bättre affärer genom att ta vara på – och göra det bästa av – våra olika kunskaper och kompetenser.

Allt börjar med kunden

Mångfalden hos våra kunder är idag större än någonsin tidigare. Genom en ökad mångfald bland våra medarbetare blir vi bättre på att förstå olika behov och på att uppfylla våra kunders förväntningar.

Kontinuerligt lärande är nyckeln till framgång

En människa som känner sig inkluderad och uppskattad känner sig välkomnad att dela med sig av sina perspektiv och kunskaper. Ett mångfasetterat team innebär en variation av olika perspektiv, som i sin tur ger ökad dialog och bättre möjligheter att lära sig av varandra.

Bra medarbetare gör hela skillnaden

En arbetsmiljö som uppmuntrar alla att uttrycka sina åsikter och där våra olikheter uppskattas är mer dynamisk, mer kreativ och mer motiverande.

Genom att attrahera och rekrytera kollegor som inte faller inom ramarna för gällande normer får vi tillgång till nya kunskaper, färdigheter och erfarenheter vilket ökar vår förmåga att förändras och driva innovation.

Hålla vad vi lovar

Genom att leverera på vår strategi om mångfald och inkludering, med tydliga mål och definierade aktiviteter, agerar vi mångfasetterat och inkluderande och förverkligar vår ambition att nå en arbetsplats som genomsyras av mångfald och inkludering.

Vad vi gör idag avgör vår framtid

Förväntningarna på företagen ökar och vi vill definitivt vara en attraktiv och prestationsorienterad arbetsgivare. Genom team som är mångfasetterade får vi en ökad variation av perspektiv som utmanar status quo, vilket föder nytänkande och innovation och leder till bättre resultat.

Senast uppdaterad: 2017-07-03 07:58