Åldersmångfald

Inom företaget arbetar personer från fem olika generationer med en åldersskillnad på cirka 40 år.

Som vi ser det ligger en stor potential i denna enorma generationsmässiga mångfald. Vi strävar efter att dra nytta av fördelarna med denna mångfald och uppmuntrar alla åldersgrupper att samarbeta på ett produktivt sätt och visa uppskattning för varandra.

Många initiativ startas lokalt inom våra olika business areas. Dessutom har våra medarbetare tillgång till förmåner som är relaterade till hälsa och ergonomi, samt möjligheter till utbildning och livslångt lärande.

Mångfald och inkludering – i allt vi gör

Mångfald och inkludering

Kön

Könsidentitet och sexuell läggning

Etnicitet, religion eller annan trosuppfattning

Individuell förmåga

Medarbetarnätverk

Senast uppdaterad: 2018-04-23 10:56