Etnicitet, religion eller annan trosuppfattning

Vi strävar efter att skapa en välkomnande och öppen kultur där vi värdesätter skillnader mellan olika individer och där medarbetarna har möjlighet att prestera fullt ut oberoende av etnicitet, religion eller annan trosuppfattning.

På vissa anläggningar har vi skapat särskilda utrymmen där våra medarbetare kan be, slappna av eller bara vila en stund under dagen. Dessutom vill vi skapa en större kulturell mångfald inom Vattenfall, eftersom vi är övertygade om att det kommer att stärka och förbättra oss som företag. Därför engagerar vi oss på många olika sätt i integrationsverksamhet. Till exempel erbjuder vi I Sverige ett ganska stort antal praktikplatser för nyanlända och vi deltar också I ett mentorprogram, där våra medarbetare har möjlighet att vara mentorer till nyanlända till Sverige.

Vi har även börjat undersöka hur omfattande vår kulturella och etniska mångfald egentligen är. Dessutom gör vi regelbundna uppföljningar där vi kontrollerar om våra chefer har de kunskaper som krävs för att leda mångkulturella team.

Mångfald och inkludering – i allt vi gör

Mångfald och inkludering

Kön

Könsidentitet och sexuell läggning

Åldersmångfald

Individuell förmåga

Medarbetarnätverk

Senast uppdaterad: 2018-04-23 10:47