Individuell förmåga

Vår erfarenhet är att personer med funktionsvariationer har särskilda kompetenser inom vissa områden.

En person som inte kan gå kan till exempel ha ovanligt bra finmotorik. En döv person har ofta extra god syn. Medarbetare med funktionsvariationer vet också vilka energilösningar som underlättar livet för kunder med funktionsvariationer. Det är i sådana sammanhang som standardiserade energilösningar blir till unika speciallösningar.

I team präglade av stor mångfald arbetar vår Business Area Customer & Solutions aktivt med att utveckla icke-standardiserade lösningar för personer med funktionsvariationer för att på så sätt göra livet enklare för våra kunder.

Mångfald och inkludering – i allt vi gör

Mångfald och inkludering

Kön

Könsidentitet och sexuell läggning

Etnicitet, religion eller annan trosuppfattning

Åldersmångfald

Medarbetarnätverk

Senast uppdaterad: 2018-04-23 11:00