Könsidentitet och sexuell läggning

Variation och mångfald bland våra medarbetare är en stor fördel för Vattenfall, och därmed blir det också en självklarhet att stödja alla med en annan sexuell läggning än den heteronormativa.

Omedvetna fördomar har ansetts vara ett av de största hindren på vägen mot en öppen och inkluderande kultur. Därför strävar vi efter att öka medvetenheten och stödja en öppen dialog om de fördomar som kan förekomma kring icke heterosexuella medarbetare på vårt företag. Vi har därför stöttat de årliga Pridefestivaler som handlar om att främja jämlikhet och acceptans för människor med olika sexuella identiteter och livsstilar.

Sommaren 2017 deltog företaget i flera Prideaktiviteter i Stockholm, Luleå och Amsterdam, och för första gången även i Tyskland. Flera av Vattenfalls högsta chefer har visat sitt stöd genom att delta, och i till exempel Berlin hissades regnbågsflaggor på alla större Vattenfall-anläggningar som en hyllning till Pride.

Som startskott för Prideveckan i Hamburg lyste Vattenfall, som en av huvudsponsorerna, upp stadens nya konserthus Elbphilharmonie i regnbågens alla färger. Nuon ordnade samma färgglada belysning på sitt värmemagasin vid Diemen-kraftverket under hela Pride Amsterdam.

Mångfald och inkludering – i allt vi gör

Mångfald och inkludering

Kön

Etnicitet, religion eller annan trosuppfattning

Åldersmångfald

Individuell förmåga

Medarbetarnätverk

Senast uppdaterad: 2018-04-23 10:32