Medarbetarnätverk

När alla är med och bidrar är det som enklast att dra nytta av fördelarna med mångfald. Detta är något som lyfts fram i vår vision ”Mångfald och inkludering – i allt vi gör”.

Vattenfalls medarbetarnätverk, som vart och ett har startats för att på olika sätt och med olika inriktningar bidra till att skapa en kultur av mångfald och inkludering, är en av de faktorer som bidrar till att förverkliga vår vision.

Inom nätverken kan medarbetarna dra nytta av varandras kompetenser och lära känna varandra över funktionsgränserna. Dessutom fungerar nätverken som bollplank för vår högsta ledning genom en nedifrån och upp-metod som möjliggör att medarbetarnas behov kommuniceras direkt till högsta ledningen.

Tack vare alla engagerade medarbetare runtom i företaget blir värdet av mångfald och inkludering en mer naturlig del av vårt dagliga arbetsliv: en kultur präglad av mångfald och inkludering som berikar varje individ, och därmed också hela företaget.

Mångfald och inkludering – i allt vi gör

Mångfald och inkludering

Kön

Könsidentitet och sexuell läggning

Etnicitet, religion eller annan trosuppfattning

Åldersmångfald

Individuell förmåga

Senast uppdaterad: 2018-04-23 11:19