Våra fyra principer

Vattenfall är fast beslutna att fortsätta driva på och främja övergången till ett allt mer elektrifierat samhälle där förnybar energi är stöttepelaren.

Den bransch där vi är verksamma kräver nya arbetssätt, och det är därför vi har fastställt fyra principer:

Vi måste vara mycket aktiva för att nå våra mål, vi måste vara öppna och samarbeta med olika människor och partners; och vi måste också vara positiva vad gäller framtiden och se lösningar snarare än problem. Och arbetsmiljö och säkerhet kan vi aldrig kompromissa med – detta är en absolut grundläggande princip för oss.

Aktiva

Vi är handlingskraftiga och vill hitta bättre lösningar snabbare, både för våra kunder och omvärlden. Genom att ta ansvar för vad vi gör och hur vi gör det kan vi åstadkomma förändring – på riktigt. Vi är engagerade och aktiva.

Öppna

Vår verksamhet drivs framåt av människor och samarbeten. De bästa klimatsmarta lösningarna skapar vi tillsammans med andra. Vi är nyfikna och öppna.

Positiva

Vi är modiga och förvissade om att det går att göra skillnad. Genom att dela med oss av det vi kan, kan vi uppmuntra fler att bidra till en bättre framtid. Vi är inspirerande och positiva.

Arbetsmiljö & säkerhet

Vi är samhällsengagerade och tar stort ansvar för våra medarbetares och samarbetspartners hälsa och välbefinnande. En god arbetsmiljö är grundläggande I allt vi gör – och säkerheten står alltid i centrum.

Senast uppdaterad: 2018-02-16 13:30