Om energi

Var kommer el och värme ifrån? Vilka energikällor är förnybara? Här hittar du allmän information om el- och värmeproduktion, olika energikällor och hur energi distribueras och används.

Lär dig mer om de olika energikällorna:

Förnybara och icke förnybara energikällor

Varje energikälla har fördelar och nackdelar vad gäller konkurrenskraft, leveranssäkerhet och effekter på miljö och klimat. Är de förnybara energikällorna sol, vind och vatten framtiden för oss? Hur miljövänliga är de fossila bränslena olja, naturgas och kol? 

Vindkraft

Vindkraft är ett förnybart energislag som i stort sett inte släpper ut någon koldioxid alls under livscykeln.

Lär dig mer om vindkraft

Biomassa

Biomassa är en förnybar energikälla, som kan bestå av allt från energigrödor till avfall från jordbruk och skogsbruk.

Lär dig mer om biomassa

Vattenkraft

Vattenkraften tillvaratar energi från vatten i rörelse. Den är det överlägset största förnybara energislaget inom EU.

Lär dig mer om vattenkraft

Solenergi

Solenergi är ett förnybart energislag som ger låga utsläpp, och användningen av solenergi ökar snabbt.

Lär dig mer om solenergi

Havsenergi

Havsenergi är en förnybar energikälla. Här kan elektricitet produceras med hjälp av tidvattenströmmar, vågor eller skillnader i salthalt.

Lär dig mer om havsenergi

Naturgas

Naturgas är en mångsidig energikälla. Den används i olika industriella processer och kan omvandlas till värme och el. I hushåll används naturgas för uppvärmning och matlagning.

Lär dig mer om naturgas

Kärnkraft

2010 fanns det 143 kärnkraftsreaktorer i drift i EU, och ytterligare fyra höll på att byggas. Totalt motsvarar dessa kraftverk över 28 procent av elproduktionen inom EU. 

Lär dig mer om kärnkraft

Kol

Kol är en effektiv och relativt billig energikälla som kan användas för stabil och storskalig elproduktion. I dag står kol för mer än en fjärdedel av den totala efterfrågan på energi i världen.

Lär dig mer om kol

Olja

Olja används i många fall endast som reservbränsle när produktionen från andra kraftverk inte räcker till, till exempel under kalla vinterdagar.

Lär dig mer om olja