Om energi

Var kommer el och värme ifrån? Vilka energikällor är förnybara? Här hittar du allmän information om el- och värmeproduktion, olika energikällor och hur energi distribueras och används.

Lär dig mer om de olika energikällorna:

Förnybara och icke förnybara energikällor

Varje energikälla har fördelar och nackdelar vad gäller konkurrenskraft, leveranssäkerhet och effekter på miljö och klimat. Är de förnybara energikällorna sol, vind och vatten framtiden för oss? Hur miljövänliga är de fossila bränslena olja, naturgas och kol? 

Vindkraft

Vindkraft är ett förnybart energislag som i stort sett inte släpper ut någon koldioxid alls under livscykeln.

Lär dig mer om vindkraft

Biomassa

Biomassa är en förnybar energikälla, som kan bestå av allt från energigrödor till avfall från jordbruk och skogsbruk.

Lär dig mer om biomassa

Vattenkraft

Vattenkraften tillvaratar energi från vatten i rörelse. Den är det överlägset största förnybara energislaget inom EU.

Lär dig mer om vattenkraft

Solenergi

Solenergi är ett förnybart energislag som ger låga utsläpp, och användningen av solenergi ökar snabbt.

Lär dig mer om solenergi

Naturgas

Naturgas används i olika industriella processer och kan omvandlas till värme och el. I hushåll används naturgas för uppvärmning och matlagning.

Lär dig mer om naturgas

Kärnkraft

Kärnkraft spelar en avgörande roll i många europeiska länder eftersom leveranssäkerheten är hög och koldioxidutsläppen låga.

Lär dig mer om kärnkraft

Kol

Kolkraftverk ger stabil och storskalig elproduktion. Kol är det vanligaste och mest spridda av alla fossila bränslen på jorden.

Lär dig mer om kol

Olja

Olja används i många fall endast som reservbränsle när produktionen från andra kraftverk inte räcker till, till exempel under kalla vinterdagar.

Lär dig mer om olja