El- och värmeproduktion

El och värme produceras från flera olika energislag, till exempel biomassa, kol, vatten, naturgas, kärnkraft, havsenergi, olja, sol och vind.

Varje energikälla har fördelar och nackdelar vad gäller konkurrenskraft, leveranssäkerhet och effekter på miljö och klimat.

Grunden i alla elproduktionssystem utgörs av baskraften, som vanligtvis produceras på kärnkraftverk, vissa typer av förbränningskraftverk samt vattenkraftverk som konstruerats särskilt för detta syfte.

Utöver detta behövs reglerkraft för att möta variationerna i elförbrukningen. Reglerkraften är också viktig för att upprätthålla en hög kvalitet i elnätet. För att producera reglerkraft används framför allt vattenkraftverk och förbränningskraftverk.

Förbränningskraftverk används även för att producera höglastkraft under perioder då efterfrågan på el är särskilt hög.

Elproduktionen av förnybara energislag som vindkraft, solkraft och vågkraft är ofta oregelbunden och beroende av väder och vind. En ökad användning av förnybara energislag medför ofta ett större behov av reglerkraft.

Vind

Vindkraft medför inga koldioxidutsläpp och är det snabbast växande energislaget inom EU. Vindturbiner påverkar det omgivande landskapet och kan i vissa fall störa närboende. Vindkraft har inga bränslekostnader, men den totala kostnaden är hög på grund av stora investeringskostnader och behovet av investeringar i elnätet vid nya vindkraftsparker. I dag är användningen av vindkraft i hög grad beroende av stödsystem. Vattenfall arbetar dock hela tiden för att minska utvecklings-, bygg- och driftkostnaderna för vindkraft.

Biomassa

Genom att använda biomassa i stället för fossila bränslen kan koldioxidutsläppen minskas betydligt, men för tillfället är det svårt att säkra leverans av större volymer. Att använda biomassa för att producera el är dessutom fortfarande dyrare än att använda energikällor som kol, gas och kärnkraft.

Vattenkraft

Vattenkraft medför i stort sett inga utsläpp och är det ledande förnybara energislaget inom EU. Vattenkraftverk ger stabil och storskalig elproduktion och fungerar även som reglerkraft eftersom produktionskapaciteten kan ändras snabbt. Stora investeringar krävs för att bygga ett vattenkraftverk, men den ekonomiska livslängden är lång.

Solenergi

Solenergi är ett förnybart energislag som ger mycket låga utsläpp, och användningen av solenergi ökar snabbt. Potentialen för solenergi är mycket god förutsatt att tekniken kan utvecklas för mer storskalig produktion med lägre tillverkningskostnader.

Naturgas

Förbränning av naturgas ger mindre koldioxidutsläpp än förbränning av andra fossila bränslen. Naturgas är dock dyrare än andra fossila bränslen och priset varierar kraftigt. Tillgången på naturgas kan vara oförutsägbar och vissa regioner som exporterar naturgas präglas av politisk instabilitet.

Kärnkraft

Kärnkraft ger låga koldioxidutsläpp, men använt kärnbränsle är kraftigt radioaktivt och måste lagras i säkra förvar under mycket lång tid. Kärnkraft möjliggör stabil och storskalig elproduktion. Stora investeringar krävs för att bygga ett nytt kärnkraftverk.

Kol

Kolkraft ger stabil och storskalig elproduktion till en konkurrenskraftig kostnad och tillgången på kol är mycket god. En nackdel med kolkraftverk är dock att de släpper ut stora mängder koldioxid.

Olja

Olja kan användas för att producera el och/eller värme i olika typer av kraftverk. Olja används ofta som reservbränsle vid höglastperioder när andra kraftverk drabbas av problem eller inte kan leverera tillräckligt med energi, till exempel under kalla vinterdagar.

Senast uppdaterad: 2016-07-15 09:17