Så mäts strålning

Strålning är väldigt lätt att mäta. Och den försvinner med tiden. Alla radioaktiva ämnen sönderfaller så småningom till stabila ämnen.

Aktivitet

Ett radioaktivt ämnes aktivitet mäts i becquerel (Bq). En becquerel betyder att en radioaktiv atomkärna omvandlas per sekund. Överskottet av dess energi sänds ut som joniserande strålning. Normal aktivitet inuti en vuxen människa är cirka 7000 Bq (100 Bq/kg).

Stråldos

Den mängd strålning som kroppen tar upp kallas stråldos och mäts i millisievert (mSv), tusendels sievert.

Halveringstid

Alla radioaktiva ämnen blir med tiden icke-radioaktiva. Hur fort det går beror på ämnets egenskaper.

Halveringstid är den tid det tar innan aktiviteten i ett radioaktivt ämne har minskat till hälften. Halveringstiden mäter inte hur farligt ett ämne är, utan bara hur snabbt strålningen från det minskar.

Exempel på halveringstider

Ämne Halveringstid
Jod-131 8 dagar
Cesium-137 30 år
Uran-235 700 miljoner år
Uran-238 4,5 miljarder år
Senast uppdaterad: 2013-10-16 14:14