Strålning finns överallt

Strålning är energi i rörelse. Den transporteras i form av vågor eller partiklar och finns ständigt omkring oss.

Solen är den största och viktigaste naturliga strålkällan, men det kommer också strålning från rymden, berggrunden, byggnader och från vår egen kropp. Visste du att din kropp innehåller radioaktivt kalium?

Andra strålkällor är skapade av människan, till exempel elektriskt ljus, laser, radio, tv, mobiltelefoner, mikrovågor, röntgen och konstgjord radioaktivitet.

Källor och stråldoser

Källa till strålning
Stråldos
Radon i bostäder, strålning från mark och byggnadsmaterial 1,4 mSv/år
Medicinsk undersökning och behandling 0,9 mSv/år
Kosmisk strålning, partikelstrålning från rymden 0,3 mSv/år
Kalium-40 i kroppens vätskor och vävnader 0,2 mSv/år
Mat och vatten, naturligt förekommande radioaktiva ämnen 0,2 mSv/år
Övrigt, exempelvis från industri, forskning, kärnkraft, kolkraft 0,02 mSv/år

Den genomsnittliga stråldosen för varje svensk är cirka 3 mSv per år. En person som arbetar med driften vid ett kärnkraftverk tar emot ytterligare 1,5-2,5 mSv per år.

 

Stråldoser per år 
Radioaktiva ämnen i vår egen kropp 0,2 mSv
Arbete som flygvärdinna 5 mSv
Kärnkraftsarbetare (i strålmiljö) 1,5-2,5 mSv
Åtgärdsnivå för radonhus 8 mSv
Utsläpp från kärnkraftverk (till närboende) cirka 0,0002 mSv
Senast uppdaterad: 2013-10-16 14:14