Kärnkraftens historia

På 1950-talet började man använda kärnkraft för elproduktion.

Världens första kärnkraftverk för kommersiell elproduktion, Calder Hall i Sellafield i Storbritannien, stod klart 1956. Där producerades såväl el som plutonium till försvaret.

Från 1960 fram till slutet av 1970-talet växte kärnkraftskapaciteten i världen från knappt 1 GW till över 100 GW. Orsaken till denna omfattande utbyggnad var att elförbrukningen ökade och att det fanns en politisk vilja att minska oljeberoendet efter 1970-talets oljekris.

Olyckor och ökad säkerhet

Den allmänna opinionen blev mer kritisk mot kärnkraft från mitten av 1970-talet. Rädslan för olyckor ökade och många var osäkra på hur det radioaktiva avfallet skulle kunna hanteras.

Kritiken nådde en topp den 28 mars 1979 när en partiell härdsmälta drabbade kärnkraftverket Three Mile Island nära Harrisburg i Pennsylvania i USA, på grund av ett antal tekniska fel. En reaktor totalförstördes, men inget radioaktivt material läckte ut och inga människor skadades. Olyckan kom dock att påverka den offentliga debatten och den politiska utvecklingen i mycket stor utsträckning.

En allvarlig kärnkraftsolycka skedde vid Tjernobyl i norra Ukraina 1986. Uranbränslet blev överhettat och smälte, den omgivande grafiten antändes och stora delar av kärnkraftverket exploderade på grund av hettan och reaktionen mellan grafit och ånga. Radioaktivt material spreds över stora delar av Europa. En av orsakerna var att reaktorn i Tjernobyl saknade en läckagesäker inneslutning, något som återfinns på alla kärnkraftverk som är i drift i dag.

Trettio personer dog omedelbart vid olyckan och 134 personer fick akuta strålningsskador. Förekomsten av sköldkörtelcancer har ökat i närliggande områden inom före detta Sovjetunionen, något som har satts i samband med Tjernobyl-olyckan.

Efter olyckan höjdes allt fler röster runt om i världen för att fasa ut kärnkraften, och 1990 hade samtliga reaktorer i Italien avvecklats.

De slutsatser som drogs efter olyckorna vid Three Mile Island och i Tjernobyl ledde till att ytterligare säkerhetsåtgärder vidtogs i alla befintliga kärnkraftverk.

Flera länder bygger ut

Den allmänna opinionen har blivit mer positiv till kärnkraft under de senaste åren, och flera länder har beslutat om att byta ut gamla reaktorer mot nya och bygga ut kärnkraften.

I Tyskland har regeringen beslutat att fasa ut användningen av kärnkraft.

Senast uppdaterad: 2019-01-15 10:02