Fakta om kol

Kol är en effektiv och relativt billig energikälla som kan användas för stabil och storskalig elproduktion.

I kraftverk används två typer av kol: brunkol och stenkol. Brunkol bildades under högt tryck i tidigare torvskogar för 15 till 20 miljoner år sedan. Stenkol bildades på liknande sätt men utsattes för ytterligare tryck och värme i 300 till 350 miljoner år, djupt ned under jorden. Detta förklarar skillnaden i kolinnehåll: omkring 30 procent i brunkol och 80 procent i stenkol.

Energitriangeln

I samhällets energiförsörjning är det viktigt att nå en balans mellan tre viktiga faktorer: konkurrenskraft, försörjningstrygghet samt miljö och klimat. Ingen enskild energikälla är perfekt ur alla dessa tre synvinklar. Den här energitriangeln illustrerar för- och nackdelarna med kolkraft.

Försörjningstrygghet: Kolkraftverk ger stabil och storskalig elproduktion. Kol är det vanligaste och mest spridda av alla fossila bränslen som finns på jorden, vilket innebär att försörjningen i stort sett alltid fungerar utan avbrott.

Konkurrenskraft: Produktionskostnaden för kolkraft är konkurrenskraftig. Bränslekostnaden är låg och kolmarknaderna fungerar väl. Teknikerna för att minska koldioxidutsläppen från kolkraftverken är dock dyra.

Klimat och miljö: Kolkraftverk släpper ut stora mängder koldioxid. Dessutom medför kolbrytning stor inverkan på landskapet och infrastrukturen. Tidigare dagbrott måste återställas. Omfattande åtgärder (inklusive utveckling av reningstekniker för att minska koldioxidutsläppen) genomförs för att hantera kolkraftverkens klimatpåverkan.

Senast uppdaterad: 2016-10-03 09:27